Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

15 Mai 2013

Myfyrwyr

Mae staff a myfyrwyr y brifysgol wedi cael eu cydnabod am eu cyfraniad i brofiad myfyrwyr yn y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr blynyddol.

Nod y gwobrau blynyddol a gyflwynir am y drydedd flwyddyn, yw cydnabod y cymorth a’r arweiniad neilltuol a roddir i fyfyrwyr gan amrywiaeth o staff, boed yn academaidd neu’n weinyddol, yn ogystal â Chynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr.

Mae’r gwobrau’n canolbwyntio ar agweddau allweddol ar brofiad addysgol Caerdydd ac yn cwmpasu meysydd fel: Yr Athrawon Mwyaf Effeithiol a Mwyaf Arloesol, Aelodau o Staff Mwyaf Ysbrydoledig ac sy’n Cynnig yr Help Mwyaf yn ogystal â Thiwtor Personol y Flwyddyn.

Yn ogystal mae’r gwobrau’n gyfle i gydnabod gwaith Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr a’r rôl y maen nhw’n ei chwarae wrth wrando a gweithredu ar farn myfyrwyr.

Wrth siarad yn y seremoni wobrwyo meddai’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Rydym yn ymfalchïo yn lefel yr ymgysylltu sydd gennym â’n myfyrwyr ac mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn enghraifft ragorol o’r ymgysylltu rhagweithiol sydd gennym â myfyrwyr yn ogystal â thynnu sylw at y berthynas agos sydd gennym ag Undeb y Myfyrwyr yma.

"Mae’n wych gweld cyfraniad ein staff a’n myfyrwyr yn cael ei gydnabod yn ffurfiol a hoffwn longyfarch yr holl enillwyr a’r enwebeion a diolch iddynt yn bersonol am eu hymrwymiad parhaus i brofiad myfyrwyr."

Eleni cafwyd mwy o enwebiadau nag erioed gan fyfyrwyr, gan bwysleisio cymaint o aelodau o staff sy’n cerdded yr ail filltir i gefnogi eu myfyrwyr.

Ychwanegodd Beth Button, y Swyddog Addysg a Materion y Brifysgol: "Mae Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn ffordd wych o ddathlu’r staff a’r myfyrwyr anhygoel sy’n gwneud i’r Brifysgol hon fod mor arbennig.

"Gyda mwy o enwebiadau nag erioed, a rhai aelodau o staff yn cael eu henwebu’n unigol dros 30 gwaith, mae’r gwobrau hyn yn tystio’n wirioneddol i ymrwymiad yr aelodau hynny o staff, boed yn staff academaidd, ategol, neu weinyddol, sy’n cerdded yr ail filltir a thu hwnt i sicrhau bod y myfyrwyr y maen nhw’n cwrdd â nhw’n cael y profiad gorau yng Nghaerdydd.

"Yn ogystal mae’r gwobrau’n gyfle i ddathlu’r cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr sy’n neilltuo cymaint o amser ac ymdrech i gasglu adborth myfyrwyr a gwella eu cyrsiau i’w cyd-fyfyrwyr, a hebddyn nhw, byddai fy ngwaith i’n amhosib."

Rhestr lawn yr enillwyr:

Gwobr Cyflogadwyedd Endsleigh: Elliot Pill, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Aelod o staff sy’n cynnig yr help mwyaf: Denise Davies, Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd

Aelod o staff mwyaf effeithiol: Luke Sloan, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Tiwtor personol y flwyddyn: Rob Thomas , Ysgol y Biowyddorau

Aelod o staff mwyaf ysbrydoledig: Guiseppe Vatalaro , Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

Aelod o staff mwyaf arloesol: Ralph Fevre, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr: Kath Foot, Gyrfaoedd a Chyflogadwyaeth

Gwobr yr Is-Ganghellor am Ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr: Sarah Williamson, Y Gofrestrfa a Gwasanaethau Academaidd