Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

13 Mai 2014

Enriching_Student_Life_Awards - web

Mae cyfraniad ac ymroddiad myfyrwyr a staff wedi cael eu dathlu yng ngwobrau blynyddol Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr.

Diben y gwobrau, a gynhaliwyd am y pedwerydd tro eleni, yw diolch i’r rhai sy’n gweithio er mwyn gwella profiadau myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Derbyniwyd dros 300 o enwebiadau eleni gan fyfyrwyr mewn categorïau megis: yr aelod staff mwyaf cadarnhaol; athro/athrawes mwyaf effeithiol; a thiwtor personol y flwyddyn.

Dyma oedd farn yr Is-lywydd Addysg, Ollie Wannell, yn y seremoni wobrwyo: "Wrth ddarllen drwy’r enwebiadau, roedd yn galondid gwirioneddol gweld nid yn unig yr holl waith gwych y mae staff a myfyrwyr yn ei wneud, ond hefyd yr ethos y caiff y gwaith ei wneud ynddo.

"Mae gan Gaerdydd grŵp cyfoethog ac amrywiol o gyn-fyfyrwyr – y graddedigion hyn yw llysgenhadon gorau’r Brifysgol. Fodd bynnag, nid oes modd cael graddedigion rhagorol heb athrawon rhagorol. Mae pawb sydd wedi’i enwebu ar gyfer gwobr, yn ogystal â llawer rhagor ar draws y sefydliad, yn helpu i gynhyrchu cyfreithwyr, meddygon, newyddiadurwyr, gwleidyddion a sêr ym myd y campau –cyn-fyfyrwyr Caerdydd yn y dyfodol."

Ychwanegodd Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Colin Riordan, a gyflwynodd y gwobrau:

"Rydym yn ymfalchïo yn lefel ein perthynas gyda’n myfyrwyr, ac mae Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr yn enghraifft ragorol o’r berthynas ragweithiol sydd gennym gyda myfyrwyr a’r cysylltiad agos sydd gennym gydag Undeb y Myfyrwyr.

"Gwych o beth yw gweld y gwobrau’n cydnabod y cyfraniadau hyn yn ffurfiol. Diolch i’n holl staff a chynrychiolwyr academaidd ein myfyrwyr am eu gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf."

Dyma restr lawn yr enillwyr:

 • Y Rhestr Anrhydedd – James Galloway, Ysgol y Biowyddorau
 • Aelod Staff Mwyaf Cadarnhaol – Rhian Rattray, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
 • Tiwtor Personol y Flwyddyn – Doctor Sally Anstey, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • Athro/Athrawes Fwyaf Effeithiol – Doctor Leanne Smith, Ysgol y Gyfraith
 • Aelod Staff Mwyaf Arloesol – Yr Athro Anatoly Zhigljavsky, yr Ysgol Fathemateg
 • Gwobr Cyflogadwyedd – Hazel Prichard, Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Mȏr
 • Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol - Eric Nordgren, yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
 • Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd - Iain Nurse, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg - Rochelle Brunnock a Will McLoughlin, yr Ysgol Fathemateg
 • Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Flwyddyn -  Leila Hughes, yr Ysgol Fusnes
 • Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn -  Rochelle Brunnock, yr Ysgol Fathemateg
 • Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr -  Dr Stephen Riley, yr Ysgol Feddygaeth
 • Gwobr yr Is-ganghellor am ymroddiad at brofiadau myfyrwyr - Dave Dawkins, Ysgol y Gyfraith

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

Tags