Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

24 Mai 2012

Enriching Student Life Awards Logo - webStudents' Union President Marcus Coates-Walker with the Vice-Chancellor Dr David Grant and Academic and University Affairs Officer Samantha Reid.

Cafodd ymroddiad a dyfeisgarwch staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol eu cydnabod yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr eleni.

Derbyniwyd mwy na dau gant o enwebiadau eleni gan fyfyrwyr sydd eisiau cydnabod y gwahaniaeth mae aelodau staff wedi ei wneud i’w profiad yn y brifysgol.

Roedd tiwtoriaid, darlithwyr ac ymgynghorwyr gyrfaoedd ymhlith y rhai a gydnabuwyd, yn ogystal â’r Is-ganghellor, Dr David Grant, a gafodd Wobr Cyflawniad Oes am ei wasanaeth i’r Brifysgol.

Dywedodd Sam Reid, Swyddog Materion Academaidd a’r Brifysgol, a gydlynodd y digwyddiad eleni: "Mae’n bwysig parhau i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr a’n haelodau staff yn y Brifysgol, oherwydd eu bod yn newid bywydau’r bobl maent yn gweithio gyda nhw mewn gwirionedd.

"Gall dod i’r brifysgol fod yn brofiad gwirioneddol heriol i fyfyrwyr ac ni ddylem byth danbrisio’r gwahaniaeth y gall un aelod staff ei wneud i fywyd myfyriwr; gall olygu’r gwahaniaeth rhwng aros a gadael."

Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, a sefydlwyd y llynedd, yn gyfle i fyfyrwyr roi cydnabyddiaeth ffurfiol i staff sydd wedi cyfrannu at eu cyflawniadau academaidd yn ogystal â’u profiad cyffredinol fel myfyrwyr. Ychwanegodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant: "Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn dathlu’r bartneriaeth rhwng ein myfyrwyr a’n staff. Mae’r bartneriaeth hon wrth galon Prifysgol Caerdydd ac rwyf wrth fy modd bod aelodau staff sy’n gwneud cyfraniadau eithriadol i brofiad y myfyrwyr yn gallu cael y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu."

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages