Skip to content
Skip to navigation menu

English

Entente cordiale yn ffynnu

28 Hydref 2011

Institute Francaid visit WebPennawd: Llun o Dr Catherine Chabert o Ganolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd (canol) gyda Gaëlle Robin ac Axelle Oxborrow o’r Insitut Francais.

Mae darpariaeth iaith Ffrangeg i oedolion yng Nghaerdydd wedi cael ei ganmol gan ymwelwyr o ganolfan swyddogol iaith a diwylliant Ffrainc yn y DU.

Addysg iaith yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes oedd testun ymweliad gan yr Institut Français, corff Llywodraeth Ffrainc ar gyfer iaith a diwylliant yn y DU.

Mae’r Ganolfan wedi bod yn gweithio gyda’r Institut am fwy na deng mlynedd i sicrhau bod ein cyrsiau Ffrangeg yn gweddu meini prawf y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Roedd hwn yn gyfle i’r Ganolfan ddangos i’r Institut yr ystod eang o gyrsiau iaith Ffrangeg sy’n cael eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf. Yn gyfnewid, lansiodd yr Institut ei lwyfan ar-lein newydd, Culturethèque, wedi’i anelu at bob myfyriwr Ffrainc-garol.

Mae’r Ganolfan yn darparu cyrsiau rhan amser o ddechreuwyr pur i lefelau uwch iawn. Mae cyrsiau’n cael eu haddysgu yn ystod y dydd ac yn y nos i ddarparu ar gyfer anghenion pawb sydd eisiau dysgu Ffrangeg yng Nghaerdydd a thu hwnt. Mae myfyrwyr yn gallu ennill diplomâu DELF a DALF mewn Ffrangeg trwy’r cyrsiau hyn.

Dywedodd Dr Catherine Chabert, darlithydd cydgysylltu Ffrangeg yn y Ganolfan: "Dros y blynyddoedd, rydym wedi sylwi ar ddiddordeb lleol cynyddol mewn dysgu ieithoedd tramor. Mae fel petai, wrth i bobl ddod yn oedolion, eu bod nhw’n gweld diben dysgu iaith. Mae eu cymhelliant yn amrywio, o ennill cymhwyster ar gyfer eu CV, i fwynhau’r her a’r pleser o allu siarad iaith arall, i wella eu hymwybyddiaeth o wahaniaethau diwylliannol."

Dywedodd Axelle Oxborrow, cydlynydd y DU ar gyfer y diplomâu Ffrangeg sy’n cael eu cydnabod gan Weinyddiaeth Addysg Ffrainc (DELF a DALF): "Mae eich cyfleusterau yn y Ganolfan yn dda iawn. Mae gennych ddau labordy o’r radd flaenaf y byddai nifer o ganolfannau addysg yn eiddigeddus ohonynt, ac mae’r awyrgylch yn eich ystafelloedd dosbarth yn ymddangos ei fod yn tueddu’n naturiol at gyfathrebu bywiog. Mae darpariaeth gref y Ganolfan o raglenni iaith wedi creu argraff arnaf."

Dywedodd Gaëlle Robin, Cyfarwyddwr y Ganolfan Iaith yn yr Institut Français, sy’n lansio’r llwyfan ar-lein Culturethèque: "Cyn belled â’ch bod chi’n breswyliwr yn y DU, gallwch gyrchu’r llwyfan ar-lein hwn yn rhad ac am ddim. Mae gennym e-lyfrau, ffilmiau a dogfennau sain, wedi’u dethol yn ofalus ac yn hygyrch o gysur eich cartref. Nid oes dim byd cyfwerth unrhyw le arall yn y byd."