Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blwyddyn y Ddraig

25 Ionawr 2012

0112.23ChineseNewYear_ntreharne051 Web

Croesawyd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd – Blwyddyn y Ddraig – gyda noson fawreddog o gerddoriaeth, dawns a diwylliant.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Sefydliad Confucius Caerdydd.

Yn ogystal, mae myfyrwyr Tsieineaidd wedi perfformio mewn digwyddiad i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a gynhaliwyd gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC.

0112.23ChineseNewYear_ntreharne046 WebRoedd uchafbwyntiau dathliadau’r Brifysgol yn cynnwys dawns draddodiadol y llew. Perfformiodd disgyblion Ysgol Gynradd Lansdowne, Caerdydd, ddawns werin Tsieineaidd, sef dawns y bambŵ, a chyfrannodd plant o Ysgol Fandarin Caerdydd at y digwyddiad hefyd. Yn ogystal, gwelwyd sioe hud a lledrith ac arddangosfa Kung Fu. Roedd dimensiwn rhyngwladol i ddigwyddiad eleni, gan gynnwys perfformiadau dawnsio gwerin o Gymru a Nessun Dorma gan Puccini.

Mynychwyd y digwyddiad gan Mr Fengh Qiao, Ysgrifennydd Adran Addysg Llysgenhadaeth Tsieina'r DU.

Dywedodd Dr Richard Evans, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius Canolfan Dysgu Gydol Oes y Brifysgol: "Unwaith eto, cafwyd sioe gofiadwy gan fyfyrwyr Tsieineaidd Caerdydd ar gyfer dathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Roedd hi’n hyfryd gweld plant lleol yn perfformio caneuon Tsieineaidd, gan adlewyrchu cenhadaeth Sefydliad Confucius Caerdydd i gynyddu gwerthfawrogiad pobl o ddiwylliant ac iaith Tsieineaidd ledled Cymru."

Yn ogystal, fe berfformiodd myfyrwyr Tsieineaidd ddawns draddodiadol pan groesawodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, westeion i’r Senedd i nodi’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

0112.23ChineseNewYear_ntreharne026 WebDilynodd y digwyddiad ymweliad lefel-uchel i Tsieina y llynedd a welodd y Prif Weinidog yn arwain trafodaethau i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan busnes a lle i fuddsoddi ynddo, yn ogystal â hyrwyddo cyfleoedd addysg yng Nghymru. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd gyda’r Prif Weinidog ac un o’r uchafbwyntiau oedd arwyddo cytundeb newydd gyda Chanolfan Iechyd Chongqing yn ymwneud â hyfforddiant canser a chydweithredu ar ymchwil.

Dymunodd y Prif Weinidog flwyddyn newydd dda i westeion y Senedd trwy gyfrwng Mandarin a Chantoneg.

Dywedodd: "Mae fy llywodraeth wedi ymrwymo i berthynas Cymru gyda Tsieina ac yn hwyr y llynedd fe ddychwelais o ymweliad hynod gynhyrchiol a llawn mwynhad, y cyntaf o nifer, rwy’n gobeithio, i fi fel Prif Weinidog Cymru.

"Mae ein perthynas yn cyffwrdd ar ystod eang o feysydd – o fusnes i ynni, ac o addysg i iechyd – ac rwy’n dymuno i barhau gyda’r daith. Yn ddiffuant, rwy’n gobeithio bydd Blwyddyn y Ddraig yn arwain at heddwch parhaus, ffyniant cyffredinol a chyd-dynnu effeithiol rhwng ein gwledydd."