Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddoniaeth Fentrus

24 Ionawr 2011

Professor Chris McGuigan, Professor Chris Evans, Dr Tim McCarthy and Professor Chris Wood(left to right) Professor Chris McGuigan, Professor Chris Evans, Dr Tim McCarthy and Professor Chris Wood

Mae tri ffigur rhyngwladol o fyd busnes meddygol wedi cynnig budd eu profiad i ymchwilwyr yng Nghaerdydd.

Yr Athro Syr Chris Evans, yr Athro Chris Wood a Dr Timothy McCarthy oedd y prif siaradwyr mewn seminar yn y Brifysgol o’r enw Making Money and Discovering New Medicines.

Cynlluniwyd y digwyddiad i roi syniad i holl staff y Brifysgol, yn enwedig y rheiny sydd yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd ymchwil, ynglŷn â mynd ati i sefydlu busnes yn seiliedig ar wybodaeth.

Rhoddodd yr Athro Syr Chris Evans gipolwg i ni ar y dull a ddefnyddiwyd ganddo ef a’i dîm Excalibur i adeiladu dros 40 o gwmnïau gwyddorau bywyd o’r dechrau. Cafodd y gynulleidfa glywed hefyd am brofiad o fwy nag 20 mlynedd yr Athro Wood mewn biodechnoleg, gan gynnwys sefydlu enwau blaenllaw yn y sector fel Nucana Biomed, Alida Capital International a Bioenvision Inc. Cyfeiriodd Dr McCarthy, pennaeth Delweddu Clinigol yn Pfizer, at ei gefndir yn defnyddio delweddu mewn darganfod a datblygu cyffuriau.

Mae Ysgolhaig y Llywydd Alan Stone, yr Ysgol Seicoleg, yn esbonio ei ymchwil i’r (o’r chwith i’r dde) Athro Chris Wood, Dr Tim McCarthy a’r Athro Chris EvansMae Ysgolhaig y Llywydd Alan Stone, yr Ysgol Seicoleg, yn esbonio ei ymchwil i’r (o’r chwith i’r dde) Athro Chris Wood, Dr Tim McCarthy a’r Athro Chris Evans

Yn ogystal, gwelodd y tri siaradwr gyflwyniadau poster gan fyfyrwyr Ysgoloriaethau’r Llywydd a gafodd eu recriwtio yn ddiweddar mewn darganfod cyffuriau, menter ar y cyd rhwng pum Ysgol, sy’n cael ei harwain gan yr Ysgol Fferylliaeth.

Dywedodd yr Athro Chris McGuigan, yr Ysgol Fferylliaeth, a drefnodd y digwyddiad gyda chymorth gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol: "Mae gan y tri siaradwr gyfoeth o brofiad o droi syniadau ymchwil meddygol yn fusnes llwyddiannus. Fe wnaethon nhw ddenu cynulleidfa eang o ymchwilwyr brwd – a gobeithio y byddwn yn gweld mwy o syniadau busnes llwyddiannus yn cael eu dechrau yng Nghaerdydd o ganlyniad!"

Tags