Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09 Ionawr 2014

Wales Deanery web

Mae’r Athro Derek Gallen o Ddeoniaeth Cymru wedi’i ethol yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol, sef corff proffesiynol a gosod safonau ar gyfer athrawon clinigol.

Mae’r Athro Gallen wedi bod yn Ddeon Ôl-raddedig gyda Deoniaeth Cymru (sef Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Caerdydd) ers mis Hydref 2006. Fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol Rhaglen Sylfaen y DU a hefyd fel Cadeirydd ymadawol COPMED, sef Cyngor Deoniaid Meddygol Ôl-raddedig y DU, mae’r Athro Gallen wedi chwarae rôl bwysig o ran codi proffil a safonau addysg feddygol ledled y DU. Mae wedi datblygu nifer o gynlluniau hyfforddiant arloesol ar gyfer meddygon iau mewn meddygaeth academaidd ac arweinyddiaeth ac mae wedi bod yn gefnogwr allweddol Academi’r Addysgwyr Meddygol ers ei sefydlu yn 2006.

Dywedodd yr Athro Gallen: "Mae’n fraint cael fy ethol yn Llywydd yr Academi ac rwy’n edrych ymlaen gyda brwdfrydedd mawr at weithio gyda’r swyddogion, y Cyngor a’r aelodau.

"Mae dyfodol gofal o ansawdd uchel ar gyfer cleifion yn dibynnu ar addysgu clinigol o’r radd flaenaf. Mae ar feddygon y dyfodol angen sylfaen gadarn o wybodaeth, sgiliau ac agweddau proffesiynol y gallant seilio oes o ymarfer arnynt mewn amgylchedd pwysau uchel ac sy’n newid yn gyflym. Fel Llywydd, byddaf yn gweithio i sicrhau bod hyfforddwyr ac athrawon myfyrwyr meddygol a meddygon yn cael yr amser, y gefnogaeth a’r anogaeth i ddatblygu rhagoriaeth broffesiynol yn y maes pwysig hwn o addysg glinigol."

Yn flaenorol, roedd yr Athro Gallen yn Ddeon Ôl-raddedig yn Neoniaeth Gweithlu Gofal Iechyd Swydd Gaerlŷr, Swydd Northampton a Rutland o 2003 i 2006. Bu’n Gyfarwyddwr Meddygon Teulu Deoniaeth Rhydychen ac yn feddyg teulu yn Swydd Northampton am 15 mlynedd.

Ers 2004, mae’r Athro Gallen wedi bod ar secondiad gyda grŵp cenedlaethol Moderneiddio Gyrfaoedd Meddygol fel cynghorydd ar gyfer y Rhaglen Sylfaen. Mae hefyd yn Is-Gadeirydd COPMED gyda chyfrifoldeb arbennig dros recriwtio ar gyfer y Rhaglen Sylfaen.

Dolenni defnyddiol

Deoniaeth Cymru