Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydedd Ewropeaidd

14 Gorffennaf 2011

Yr Athro Graham HutchingsYr Athro Graham Hutchings

Mae’r Athro Graham Hutchings FRS, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil, wedi ennill Gwobr Ffrengig-Brydeinig 2011 gan y Société Chimique de France (SCF).

Mae’r wobr yn cydnabod gwaith rhagorol yr Athro Hutchings ym maes catalysis heterogenaidd ar y cyd â chymuned wyddonol Ffrainc. Yn ogystal â’i waith cydnabyddedig ar gatalysis aur, amlygodd y corff dyfarnu waith arloesol yr Athro Hutchings ar ffosffadau fanadiwm, y cynhaliwyd llawer ohono ar y cyd â chydweithwyr yn Lyon rhwng 1992 a 2004.

Caiff Gwobr Ffrenging-Brydeinig SCF ei dyfarnu bob dwy flynedd ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Cemeg. Bydd yr Athro Hutchings yn derbyn ei wobr mewn seremoni yn Ffrainc yn 2012 a hefyd bydd yn traddodi cyfres o ddarlithoedd gwadd mewn labordai yn Ffrainc.

Cafodd yr Athro Hutchings ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol yn 2009, ac ar hyn o bryd ef yw Cyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd. Mae wedi cael gyrfa hir a nodedig, gan dreulio llawer o’i amser ar ddeall catalysis a’i roi ar waith. Yn gynharach eleni, enillodd ei ymchwil Gwobr Henry J. Albert IPMI - dyma’r ail waith ymchwil yn unig yn y DU i dderbyn y wobr hon ers ei sefydlu ym 1979.

Dolenni cysylltiedig: