Skip to content
Skip to navigation menu

English

Unigolion eithriadol

07 Gorffennaf 2009

Mae bariton bas byd-enwog, newyddiadurwr sydd wedi adrodd ar y digwyddiadau pwysig yn ystod y ddau ddegawd diwethaf a digrifwr, awdur ac actor ymhlith y rheiny sy’n cael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Caerdydd yn ei seremonïau gradd blynyddol (7, 8, 13, 14 a 15 Gorffennaf).

Caiff Cymrodoriaethau Anrhydeddus eu dyfarnu i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Y Cymrodorion Anrhydeddus ar gyfer 2009 yw:

Jeremy Bowen, sef newyddiadurwr Prydeinig a aned yng Nghaerdydd, sydd wedi adrodd o fwy na 70 o wledydd ac ar 14 o ryfeloedd. Ar hyn o bryd, Jeremy yw Golygydd y Dwyrain Canol ar gyfer y BBC ac mae wedi ennill sawl gwobr bwysig, gan gynnwys Emmy Rhyngwladol. (Seremoni: 14 Gorffennaf 2009, 1.30pm)


Dr John Burke, dyn busnes o Gaerdydd sy’n ymroddedig i ymchwil canser a gofal canser ac sydd wedi codi dros £12m ar gyfer ymchwil canser gwreiddiol. Deilliodd prosiect ymchwil canser serfigol byd-enwog Caerdydd o’i fentrau. (Seremoni: 7 Gorffennaf 2009, 10.30am)


Arglwydd Burns GCB, Cadeirydd Abbey National plc, Alliance & Leicester plc a Glas Cymru Ltd. Ym 1991, daeth yn Ysgrifennydd Parhaol i’r Trysorlys, swydd a ddaliodd hyd 1998, pan gafodd ei benodi’n arglwydd am oes. (Seremoni: 14 Gorffennaf 2009, 4.30pm)


Y Fonesig Karen Dunnell DCB, yr Ystadegydd Cenedlaethol a Phrif Weithredwr Awdurdod Ystadegau Annibynnol newydd y DU. Mae wedi arwain sawl arolwg meincnod pwysig yn y meysydd iechyd a demograffeg. (Seremoni: 13 Gorffennaf 2009, 10.30am)


Y Fonesig Deirdre Hine, cyn-fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd a sefydlodd Gwasanaeth Sgrinio Canser y Fron Cymru, Bron Brawf Cymru, cyn dod yn Brif Swyddog Meddygol yn y Swyddfa Gymreig o 1990 hyd 1997. (Seremoni: 8 Gorffennaf 2009, 2.00pm)


Griff Rhys Jones, sy’n adnabyddus am ei raglen sgetshis Not The Nine O’ Clock News a Smith and Jones a enillodd Emmy Rhyngwladol. Mae wedi gweithio’n helaeth fel cyflwynydd teledu ar gyfresi fel Restoration, Mountain, a The Nation’s Favourite Poem. (Seremoni: 13 Gorffennaf 2009, 1.30pm)


Syr David Lewis MA DL, 680fed Arglwydd Faer Llundain yn 2007-2008 a’r 8fed Arglwydd Faer yn unig o Gymru mewn 818 o flynyddoedd. Cafodd ei benodi’n "Hyrwyddwr dros Gymru" swyddogol gan y Prif Weinidog yn 2008 a’i urddo’n farchog gan y Frenhines yn gynharach eleni. (Seremoni: 14 Gorffennaf 2009, 10.30am)


Elfed Roberts, sy’n hanu o Ben-y-groes yn Nyffryn Nantlle. Ym 1983, cafodd ei benodi’n drefnydd Eisteddfod yr Urdd ar gyfer gogledd Cymru ac ym mis Ionawr 1986, ymunodd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru fel trefnydd gogledd Cymru. Arhosodd yn y swydd hon tan 1993, pan gafodd ei benodi’n brif swyddog gweithredol yr Eisteddfod. (Seremoni: 15 Gorffennaf 2009, 1.30pm)


Mae’r bariton bas o Gymru, Bryn Terfel CBE wedi perfformio ym mhob un o’r tai opera gorau yn y byd. Caiff ei adnabod yn arbennig am ei bortread o Figaro a Falstaff, mae wedi ennill Grammy, Brit Clasurol a Gwobrau Gramophone. Mae’n cynnal ei ŵyl flynyddol ei hun yn y Faenol, gogledd Cymru. (Seremoni: 13 Gorffennaf 2009, 4.30pm)

Graddio 2009