Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27 Ionawr 2014

Breast Cancer web

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol yn datblygu cyfansoddyn newydd sy’n gallu gwrthdroi ymlediad celloedd maelen canser y fron.

Metastasis, neu’r ymlediad cynyddol i organau hanfodol, sy’n gyfrifol am fwyafrif llethol marwolaethau yn sgîl canser. Yn achos canser y fron, mae hyd at 12,000 o gleifion yn datblygu’r math hwn o afiechyd, a hynny’n aml flynyddoedd lawer ar ôl canfod lwmp yn y frest.

Mewn cyfres ddiweddar o astudiaethau, amlygodd ymchwilwyr rôl hanfodol genyn BcI3 a allai achosi canser mewn canser metastatig y fron.

"Dangosom fod atal y genyn hwn yn arafu ymlediad canser dros 80%," meddai Dr Richard Clarkson o Sefydliad Ymchwil Bon-gelloedd Canser Ewrop y Brifysgol.

"Ein nod nesaf wedi hynny oedd canfod ffordd o atal Bcl3 yn ffarmacolegol. Er bod therapi ar gyfer cyfnod cynnar canser y fron wedi gwella’n aruthrol, prin yw’r dewisiadau therapiwtig i gleifion sydd ag afiechyd metastatig cyfnod hwyr.

Ychwanegodd "Felly, mae’n amlwg fod angen clinigol nad ydyw’n cael ei fodloni i ganfod cyffuriau newydd sy’n gwrthdroi datblygiad yr afiechyd, neu’n ei arafu o leiaf".

Ymunodd Dr Clarkson a’i dîm â’r ymchwilwyr, sef Dr Andrea Brancale a Dr Andrew Westwell o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol i ddatblygu atalyddion cemegol bychain o enyn Bcl3.

Gyda chymorth modelu cyfrifiadurol o beth mae genyn Bcl3 yn ei wneud y tu mewn i’r gell, roedd y grŵp yn gallu rhan o arwyneb BcI3 y mae’n dibynnu arni. Drwy ddefnyddio’r feddalwedd gyfrifiadurol ddiweddaraf i sgrinio detholiad o gyfansoddion cemegol a allai ffitio y tu mewn i’r rhan hon, amlygwyd cyffur ganddynt sy’n gallu atal Bcl3.

Aethpwyd ati wedyn i dreialu’r cyfansoddyn ar lygod sydd ag afiechyd metastatig a daeth i’r amlwg fod y cyffur yn atal datblygiad tiwmorau metastatig y llygod yn llwyr.

Gyda chymorth ariannol Tiziana Pharmaceuticals*, mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnal treialon clinigol y cyfansoddyn. Y nod yw datblygu cyffur sy’n gallu atal afiechyd metastatig yng nghanser y fron yn ogystal â sawl math arall o diwmorau.
/Diwedd

Dolenni defnyddiol


Sefydliad Ymchwil Bon-gelloedd Canser Ewrop (ECSCRI)

Ysgol y Biowyddorau


http://www.caerdydd.ac.uk/phrmy/staffinfo/CMG/LSN/LSN/NRN.html

Nodiadau i Olygyddion

*Cwmni biotechnoleg cychwynnol yn y Deyrnas Unedig a sefydlwyd gan yr entrepreneur gofal iechyd Gabriele Cerrone drwy BioVitas Capital Ltd. Arbenigodd ei ddeorydd biotechnegol rhyngwladol mewn datblygu canfyddiadau cynnar yn y sector biotechnegol.