Skip to content
Skip to navigation menu

English

Egluro Ceidwadaeth ym Mhrydain

08 Rhagfyr 2011

Dr Pete Dorey - webDr Pete Dorey

Mae dadansoddiad hanesyddol gan arbenigwr yn y Brifysgol o rôl y Blaid Geidwadol mewn anghydraddoldeb a’i chyfiawnhad dros anghydraddoldeb yn ei hathroniaeth a’i gwleidyddiaeth wedi ennill gwobr academaidd uchel.

Mae llyfr Dr Peter Dorey British Conservatism; The Politics and Philosophy of Conservatism wedi cael ei enwi fel y cyhoeddiad gorau ar y Ceidwadwyr a Cheidwadaeth yn y flwyddyn academaidd 2010-11 gan banel ‘Ceidwadwyr a Cheidwadaeth’ Cymdeithas Astudiaethau Politicaidd enwog y DU.

Mae’r llyfr yn cael clod neilltuol am y cyfrif tra awdurdodol, miniog a thrawiadol sydd ganddo o agwedd sydd wedi ei hesgeuluso’n fawr ar wleidyddiaeth ac athroniaeth y Blaid Geidwadol. Ynddo plethir ynghyd ddadadeiladu cysyniadol ar gyfiawnhad y Ceidwadwyr dros anghydraddoldeb, gyda naratif hanesyddol trylwyr a manwl ac ambell weledigaeth ddeallus a phwysig ar gyfeiriad presennol y blaid a’r cyfeiriad posibl i’r dyfodol o dan arweiniad David Cameron.

Mae’r llyfr wedi ei gydnabod yn helaeth gan gymuned academaidd wleidyddol ehangach y DU am lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth am y Blaid Geidwadol.

"Dyma gyfrif tra awdurdodol, miniog a thrawiadol o agwedd sydd wedi ei hesgeuluso’n fawr ar wleidyddiaeth ac ideoleg y Blaid Geidwadol gan un o’r enwau mwyaf blaenllaw yn y maes," yn ôl Peter Kerr sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Birmingham.

"Does dim dwywaith y bydd y llyfr hwn, sydd wedi ei ysgrifennu’n wych ac yn gafael drwyddo, yn adnodd amhrisiadwy i fyfyrwyr ac ysgolheigion ym maes gwleidyddiaeth Prydain yn ogystal â bod yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol yng ngwleidyddiaeth pleidiau’r DU," ychwanegodd.

Dywedodd Timothy Heppell sy’n Ddarlithydd Mewn Gwleidyddiaeth Brydeinig ym Mhrifysgol Leeds: "Mae’r llyfr hwn yn cynnig gwerthusiad amserol ar y berthynas rhwng meddwl y Ceidwadwyr ac anghydraddoldeb. Mae Peter Dorey yn cynnig dadansoddiad manwl, llawn gweledigaeth ac argyhoeddiadol o agweddau’r Ceidwadwyr at anghydraddoldeb.

"Mae’n ddarllen hanfodol i’r sawl sydd am ddeall y Blaid Geidwadol," ychwanegodd.

Mae Dr Dorey, sy’n Ddarllenydd mewn Gwleidyddiaeth Brydeinig yn yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, wedi ysgrifennu’n helaeth ar dueddiadau yng ngwleidyddiaeth Prydain er 1945 hyd at y dydd heddiw, yn enwedig fel mae natur a deinameg gwleidyddiaeth y pleidiau wedi newid yn nhermau perfformiadau etholiadol, a dadleuon, disgyrsiau, tueddfrydau ac adleoliadau mewnbleidiol a rhyngbleidiol fel ei gilydd.

Ymysg ei ddiddordebau ymchwil hefyd mae agweddau ar bolisi cyhoeddus cyfoes Prydain, gyda materion neilltuol fel diwygio cyfansoddiadol, cysylltiadau diwydiannol a’r undebau llafur, hanes polisïau incwm a phennu cyflogau, ac agweddau ar ddiwygio lles.

Dolenni Perthynol

Yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd

Cymdeithas Astudiaethau Politicaidd y DU