Skip to content
Skip to navigation menu

English

Edrych ar ddiwylliant hawliau dynol

27 Mai 2009

The limits of ethics in international relations book cover

Mae rôl hawliau dynol yng nghysylltiadau rhyngwladol yn destun cyhoeddiad mawr newydd gan academydd yn y Brifysgol.

MaeThe Limits of Ethics in International Relations: Natural Law, Natural Rights & Human Rights in Transition gan Yr Athro David Boucher, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, yn edrych ar hanes meddwl am hawliau dynol. Yn ffrwyth deng mlynedd o ymchwil, mae’r testun yn dadlau bod hawliau dynol ymhell o fod yn gyffredinol a rhyddfreiniol a’u bod bron bob amser wedi rhoi braint i grwpiau penodol yn fwy nag eraill.

Am fwy na dwy fil o flynyddoedd cyfraith naturiol a hawliau naturiol, sy’n erfyn awdurdod uwch nag yw ewyllys dynol neu gyfreithiau cymdeithasol, oedd y lensys yr oedd Ewropeaid yn gwerthuso gweddill y byd trwyddynt. Mae ymchwil sylweddol yr Athro Boucher yn gwrthod y farn bod hawliau naturiol yn secwlareiddio syniadau cyfraith naturiol ac yn honni bod hawliau naturiol a hawliau dynol lawer llai agos o ran perthynas nag yr honnir yn aml.

Dywedodd Yr Athro Boucher: "Ar gyfnod pan mae hawliau dynol wedi mynd yn lingua franca ar gyfer gwladweiniaeth ryngwladol, a chydnabuwyd hawliau dynol milwyr ar faes y gad, mae’n amser atgoffa ein hunain o le y daeth y syniadau hyn o hawliau dynol, ac i ba ddefnydd y’u rhoddwyd.

"Drwy’r rhan fwyaf o hanes y safonau cyffredinol hyn mae bod â’r hawliau hyn wedi bod yn amodol, hynny yw, yn dibynnu ar fodloni meini prawf bod yn llawn ddynol. Yn hynny o beth roedd yr hawliau hyn erioed yn hawliau ‘arbennig’ wedi’u cyfyngu i raddau helaeth i ddynion croenwyn.

"Mae pwysigrwydd adfer syniadau am hawliau cyffredinol yn ein galluogi i ddeall proses y mae’r diwylliant hawliau dynol cyfoes wedi esblygu drwyddi, ac ar ba sylfeini bregus yr adeiladwyd ef."

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Leverhulme i’r Athro Boucher er mwyn iddo gwblhau ei ymchwil ar gyfer y llyfr. Cyhoeddir The Limits of Ethics in International Relations gan Gwasg Prifysgol Rhydychen yr wythnos hon.

Yn gynharach eleni, cyhoeddwyd llyfr yr Athro Boucher Dylan and Cohen: Poets of Rock and Roll, archwiliad o sut trawsnewidiodd Bob Dylan a Leonard Cohen gerddoriaeth boblogaidd yn ffurf lenyddol, am y tro cyntaf yn Serbeg. Gydag ef mae cyfieithiad diweddar i’r Bwyleg o’i lyfr Political Thinkers (gyda’r Athro Paul Kelly,Ysgol Economeg Llundain), cyflwyniad i hanes meddwl gwleidyddol yn y Gorllewin, ac argraffiad ehangedig o The Political Art of Bob Dylan (gyda’r Athro Gary Browning, Prifysgol Oxford Brookes ).