Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arddangosfa i ddal sylw

29 Tachwedd 2010

Eye-catching exhibition

Mae casgliad o wrthrychau hanesyddol y llygaid yn cael eu harddangos fel rhan o arddangosfa newydd i ddathlu pen-blwydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Mae’r arddangosfa, a lansiwyd ddydd Gwener 26 Tachwedd 2010, yn cynnwys offer profi’r golwg a deunydd marchnata sydd ar fenthyg o Amgueddfa Cymdeithas Optegol Prydain.

Bydd eitemau y mae’r Ysgol wedi eu casglu dros gyfnod hefyd yn rhan o’r arddangosfa, ynghyd â hen luniau wedi’u cyfrannu gan gyn-fyfyrwyr yr Ysgol. Fel rhan o’r dathliadau pen-blwydd, mae’r Ysgol yn gobeithio ehangu’r casgliad hwn o ddelweddau dros y misoedd nesaf.

Bydd perfformiad arbennig yn y lansiad gan UCAN, rhwydwaith elusennol sy’n cefnogi cyfranogiad plant â nam ar eu golwg yn y celfyddydau. Mae UCAN yn cynnal gweithdai drama rheolaidd yn yr Ysgol, gan roi’r cyfle i aelodau o’r rhwydwaith gyfarfod ag arbenigwyr nam ar y golwg a chyfle i aelodau o’r Ysgol weithio ar brosiectau theatr ar y cyd.

Eye-catching exhibition

Wrth siarad am yr arddangosfa, dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol: "Mae’r flwyddyn academaidd hon yn garreg filltir arbennig iawn yn hanes optometreg a gwyddorau’r golwg yng Nghaerdydd, ac rwy’n gobeithio y byddwn ni hefyd yn denu cynifer o’n cyn-fyfyrwyr i EyeBall y Cyn-fyfyrwyr ym mis Ionawr ag y bo modd. Mae’r Ysgol bellach yn flaengar yn ei haddysgu a’i hymchwil – mewn llawer o ffyrdd, mae’r arddangosfa hon yn dangos pa mor bell rydym ni wedi dod. Rwy’n ddiolchgar iawn i Neil Handley, y curadur yn Amgueddfa Cymdeithas Optegol Prydain yn Llundain am ei waith yn dod â llawer o’r pethau hyn i Gymru i’w harddangos ac am ganiatáu i ni eu harddangos fel rhan o’n dathliadau pen-blwydd."

Mae ystod o ddigwyddiadau, gan gynnwys cinio gala, wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn nesaf i ddathlu pen-blwydd yr Ysgol gan roi cyfle i staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr ymuno yn y dathliadau.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal tan fis Mawrth 2011 ac mae’n agored i’r cyhoedd, ar ddyddiau’r wythnos rhwng 9am – 5pm.

Dolenni cysylltiedig

Tags