Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

13 Gorffennaf 2010

Girl having her face painted at family fun day.

Yn ddiweddar bu teuluoedd Mwslimaidd lleol yn mwynhau ‘Diwrnod Hwyl i’r Teulu’ a drefnwyd yn arbennig gan ymchwilwyr o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ganolfan Islam yn y DU. Aeth dros 200 o bobl i’r digwyddiad yn y Star Centre, y Sblot.

Cyflwynwyd llyfryn o ganfyddiadau prosiect diweddar y tîm ymchwil i’r rheiny a fynychodd, yn archwilio sut y mae plant o oed ysgol gynradd ac iau yn cael eu magu i fod yn Fwslimiaid. Ar gyfer yr astudiaeth, bu’r tîm yn cyfweld â 60 o deuluoedd Mwslimaidd yng Nghaerdydd, yn arsylwi arferion crefyddol, a gofynnwyd i blant gadw dyddiaduron llafar.

Gan mai ar blant ifanc oedd ffocws yr ymchwil, roedd gweithgareddau yn y digwyddiad yn cynnwys chwarae meddal, modelu balwnau, paentio wynebau a chastell gwynt, yn ogystal â bwyd halal. Cefnogwyd y digwyddiad gan Dîm Ymgysylltiad Cymunedol y Brifysgol.

Mewn digwyddiad diweddar arall, clywodd 80 o ymarferwyr ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg ganlyniadau’r astudiaeth a’u goblygiadau i wasanaethau cyhoeddus. Diben y seminar rhad ac am ddim oedd cynyddu gwybodaeth ymarferwyr am weithio gyda phlant Mwslimaidd a’u teuluoedd.

Ariennir yr ymchwil gan y Rhaglen Crefydd a Chymdeithas, cydweithrediad rhwng Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Related links