Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blinder ar y môr

07 Gorffennaf 2011

sea fatigue - web

Mae ffilm newydd sy’n amlygu’r broblem sylweddol o flinder yn y diwydiant morol wedi cael ei dangos yn yr Ysgol Seicoleg.

Cafodd y ffilm hon sy’n hanner awr o hyd ei hariannu gan Grant Cyfnewid Gwybodaeth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Fe’i cynhyrchwyd gan Paul Allen sy’n ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gyfarwyddwr ffilm annibynnol.

Comisiynwyd y ffilm i ledaenu canfyddiadau prosiect ymchwil cynharach dan arweiniad yr Athro Andy Smith, Cyfarwyddwr Canolfan Seicoleg Iechyd a Galwedigaethol y Brifysgol. Mae’r ffilm yn cyfuno cyfweliadau ag arbenigwyr o bob rhan o’r diwydiant morol â chanfyddiadau ymchwil i roi darlun hynod ddiddorol o’r broblem ddifrifol hon sydd ar gynnydd.

Er bod llawer o forwyr yn gweithio dros 70 awr yr wythnos, dim ond drwy drychinebau fel yr olew a gafodd ei dywallt yn sgil gwrthdrawiad llong yr Exxon Valdez, lle cyfeiriwyd at flinder fel ffactor a gyfrannodd at y drychineb, y tynnir sylw at y gymuned hon sy’n parhau’n guddiedig.

Manteisiodd Allen ar y cyfle i roi cynnig ar ddull arloesol i ledaenu ymchwil drwy gyfrwng ffilm:

"Mae canfyddiadau ymchwil yn cael eu nodi mewn adroddiadau a phapurau fel arfer ac anaml y mae unrhyw un nad yw’n ymwneud â’r byd academaidd yn eu gweld. Roeddwn wedi gweld y broblem o flinder ar y môr dros fy hun ac roeddwn yn awyddus i ganfod ffyrdd newydd o gyfathrebu canfyddiadau ein hymchwil i gynulleidfa ehangach. O ystyried fy mhrofiad ym maes ffilm, roeddwn yn teimlo mai hwn oedd y dull delfrydol."

Mae blinder wedi bod yn broblem gynyddol yn y diwydiant morol gan fod cyfuniad o rymoedd cryf y farchnad, anawsterau rheoliadol a chyflogi pobl o bedwar ban byd wedi arwain at sefyllfa lle mae morwyr sy’n gweithio gormod o oriau yn poeni y gallent golli eu swyddi os ydynt yn cwyno.

Er bod Cangen Archwilio Damweiniau Morol y DU (MAIB) wedi bod yn tynnu sylw at y broblem o flinder ers sawl blwyddyn, prin yw’r sylw yn y cyfryngau am ddamweiniau gan fod y diwydiant wedi’i guddio o olwg y cyhoedd, er bod 90% o’r holl nwyddau yn cael eu cludo ar draws y môr.

Mae’r ffilm ar gael ar-lein yn www.seafarersfatigue.com

Dolenni cysylltiedig: