Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gŵyl y Syniadau

17 Tachwedd 2010

Festival of Ideas

Noson o adloniant amrywiol lle cyflwynir elfen o gomedi i faes ymchwil academaidd a darlith gan gyflwynydd teledu ac awdur. Dyma rai o’r digwyddiadau lu sy’n rhan o raglen newydd i weithgareddau yn y brifysgol.

Mae Gŵyl y Syniadau, a lansiwyd gan y tîm Ymgysylltu â Chymunedau, yn gyfle i feddwl, canfod ac ehangu’r meddwl drwy drafodaethau a chyngherddau am wyddoniaeth, y celfyddydau a’r byd proffesiynol ymysg pynciau eraill.

Mae’r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal cyn bo hir yn cynnwysHanesion Bywyd, sef gweithdy undydd sy’n bwrw golwg ar werth a phoblogrwydd hanesion profiadau pobl; cyngerdd gan gôr siambr Prifysgol Caerdydd sy’n cynnwys cerddoriaeth gan Durufle, Poulenc ac Eric Whitacre; yn ogystal â’r Clwb Cnoi Cil - sef cyfle i ddarlithwyr ac ymchwilwyr y brifysgol fwrw golwg ysgafnach ar fywyd academaidd.

Fel rhan o’r ŵyl, bydd Kevin McCloud, cyflwynydd Grand Designs, yn sôn am ddyluniadau tai cadarn mewn darlith gyhoeddus am ddim a bydd yr Athro Lloyd Peck o Arolwg Antarctig Prydain yn trin a thrafod rhai o’r creaduriaid rhyfedd ac ardderchog sy’n goroesi yn amgylchiadau anodd Cefnfor y De.

Dyma farn Eluned Parrott, Rheolwr Ymgysylltu â Chymunedau, am yr ŵyl;
"Mae cynnal Gŵyl y Syniadau am y tro cyntaf yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd rannu ac ystyried rhai o’r syniadau mwyaf cyffrous o brifysgol fwyaf blaenllaw Cymru.

"Rydym yn ffodus tu hwnt yma yng Nghymru. Mae gennym gymuned academaidd dalentog ac amrywiol sydd ag amrywiaeth enfawr o wahanol ddiddordebau. Mae dychymyg ein staff a’n myfyrwyr yn ddi-ben-draw - ac ni fydd terfyn ar y syniadau y byddant yn eu rhannu yn ystod ein gŵyl."

Cynhelir Gŵyl y Syniadau tan ddiwedd mis Rhagfyr 2010. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac yn agored i’r cyhoedd heb orfod cadw lle ymlaen llaw, oni nodir fel arall. Cewch ragor o wybodaeth am yr ŵyl a digwyddiadau cyhoeddus eraill drwy anfon e-bost atcommunity@caerdydd.ac.uk

Dolenni