Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd

10 Mai 2013

resilient plant_web

Mae’r Gynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd (FSLRA) wedi cyhoeddi y bydd Prifysgol Caerdydd yn ymuno â’r bartneriaeth. Lansiwyd y Gynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd ym mis Hydref 2011, gan ddefnyddio ymchwil ryngddisgyblaethol o’r radd flaenaf i fynd i’r afael â’r heriau byd-eang sy’n gysylltiedig â datblygu diogelwch bwyd cynaliadwy.

Mae partneriaeth y Gynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd, rhwng Prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg, a Rothamsted Research, yn dod ag arbenigedd ynghyd ar draws ystod o ddisgyblaethau, o fiowyddorau a gwyddorau amaethyddol, i economeg a gwyddorau cymdeithasol, gan sefydlu'r de-orllewin yn ganolbwynt rhagoriaeth ymchwil byd-eang mewn rheoli tir ac ymchwil i sicrwydd bwyd.

"Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â’r Gynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd, i fynd i’r afael ag un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dynoliaeth: sut allwn ni fwydo poblogaeth sy’n tyfu yn gynaliadwy? Bydd Caerdydd yn dod â chyfoeth o arbenigedd ym meysydd polisi a rheoli bwyd i’r Gynghrair, sydd wedi’i nodweddu gan weithio traws sefydliadol ac ymagwedd ryngddisgyblaethol," meddai’r Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Prifysgol Caerdydd.

Dywedodd yr Athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Caerdydd: "Mae mynd i’r afael â’r argyfwng diogelwch byd-eang o ran bwyd yn un o’r heriau pwysicaf rydym yn eu hwynebu. O ganlyniad i boblogaeth sy’n tyfu a phwysau cynyddol ar adnoddau naturiol, mae arnom angen cyflawni gwaith ymchwil er mwyn helpu i ddatblygu system fwyd gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein partneriaethau gyda Phrifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg, a Rothamsted, trwy’r Gynghrair gref a chynhyrchiol hon."

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Cynghrair Ymchwil Tir a Sicrwydd Bwyd