Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gêm bêl-droed arbennig

19 Medi 2013

County_Logo_web

Bydd chwaraewyr pêl-droed mwyaf dawnus Prifysgol Caerdydd yn herio newydd-ddyfodiaid y gynghrair, Clwb Pêl-droed Casnewydd (ddydd Mawrth 24 Medi) wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y tymor newydd.

Bydd Justin Edinburgh, rheolwr Clwb Pêl-droed Casnewydd, yn dod â’i sgwad i feysydd chwarae Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni fel rhan o gytundeb newydd sydd wedi sicrhau bod y newydd-ddyfodiaid i’r gynghrair yn cael defnyddio cyfleusterau hyfforddi Prifysgol Caerdydd am y ddau dymor nesaf.  

"Rydym yn falch iawn o fod wedi croesawu Clwb Pêl-droed Casnewydd i gyfleusterau hyfforddi Prifysgol Caerdydd y tymor diwethaf," meddai Stuart Vanstone, Pennaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd.

"I nodi eu dychweliad i’r gynghrair bêl-droed a’r angen am gyfleusterau hyfforddi gwych, rydym wedi llofnodi cytundeb newydd a fydd yn golygu bod tîm cyntaf Clwb Pêl-droed Casnewydd yn defnyddio ein cyfleusterau hyfforddi a’n caeau am y ddau dymor nesaf.

"Yn rhan o’r cytundeb newydd, mae Justin Edinburgh wedi cytuno’n garedig iawn i ddod â’i dîm i chwarae yn erbyn tîm cyntaf myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wrth i ni baratoi ar gyfer ein tymor.

"Credwn fod y cytundeb hwn o fudd i ni a Chlwb Pêl-droed Casnewydd. Bydd ein myfyrwyr yn cael cyfle unwaith mewn bywyd i brofi eu sgiliau yn erbyn chwaraewyr proffesiynol, a bydd chwaraewyr Clwb Pêl-droed Casnewydd yn cael cyfle i geisio dal llygad eu rheolwr a sicrhau lle yn y tîm cyntaf," meddai.

Mae’r gêm yn cael ei chwarae i lansio’r bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Chlwb Pêl-droed Casnewydd gyda’r brifysgol yn dod yn Bartner Maes Hyfforddi Swyddogol.

Dywedodd rheolwr Clwb Pêl-droed Casnewydd, Justin Edinburgh: "Rydym yn falch iawn o gychwyn ar y cytundeb hwn.

"Mae’r cyfleusterau hyfforddi yn Llanrhymni cystal ag unrhyw rai ar y lefel hon, ac mae’n ganolfan wych i ni weithio ynddi.

"Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi’i sicrhau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf o leiaf."

Mae Caeau Chwarae Prifysgol Caerdydd, sydd ar gyrion Caerdydd yn Llanrhymni, yn gyfleuster chwaraeon awyr agored 33 erw, sy’n cynnwys chwe chae pêl-droed, pump ohonynt ar gyfer y gaeaf ac un i’w ddefnyddio yn yr haf yn unig.

Ceir hefyd Bafiliwn sy’n cynnwys mwy nag 20 o ystafelloedd newid a lolfa, yn ogystal ag ystafell gyfarfod broffesiynol gyda chyfleusterau cyfryngau ar gyfer anghenion hyfforddi a chynadledda. Mae defnyddwyr rheolaidd eraill y cyfleuster yn cynnwys Undeb Rygbi Cymru, Clwb Rygbi Dreigiau Casnewydd, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, a thimau rygbi rhyngwladol ar daith – yn fwyaf diweddar, prif sgwadiau rygbi a sgwadiau datblygu rygbi yr Ariannin a’r Alban.  

Cynhelir y gêm yng nghyfleusterau hyfforddi Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni ddydd Mawrth 24 Medi. Bydd y gêm yn dechrau am 10:30am

 

Dolenni cysylltiedig

Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Tags