Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darogan y dyfodol

22 Mawrth 2013

Cyfrifiadur

Bydd gwyddonwyr cymdeithasol a chyfrifiadurol o fri rhyngwladol yn Arsyllfa Cyfryngau Cymdeithasol Ar-lein Caerdydd (COSMOS) ym Mhrifysgol Caerdydd yn dadansoddi negeseuon trydar i geisio proffwydo ymddygiad cymdeithasol all-lein fel troseddau ac anhrefn.

Mae prosiect COSMOS wedi cael cymhorthdal Canolfan Genedlaethol ar gyfer Arloesiadau Methodolegol Dulliau Ymchwil gan y Ganolfan Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) i weld a all Data Cymdeithasol Mawr broffwydo ffenomena cymdeithasol all-lein.

Mae tîm rhyngddisgyblaethol y prosiect yn cynnwys academyddion o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd (Matthew Williams, William Housley, Adam Edwards, Luke Sloan a Jeff Morgan), Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg Caerdydd (Pete Burnap ac Omer Rana), yn ogystal â phrifysgolion Warwick (Rob Procter) a St. Andrews (Alex Voss).

Yn ôl Adam Edwards, sy’n arbenigo mewn diogelwch cymunedol ac yn gyd-archwiliwr ar y prosiect: "Gallai data cyfryngau cymdeithasol gynnig gwerth ychwanegol gan mai’r defnyddiwr sy’n ei gynhyrchu yn y fan a’r lle, a bod cymaint ohono. Felly, gall daflu goleuni ar ymddygiad poblogaethau sy’n symud, sef ‘curiad calon y ddinas’. Mae hyn yn cyferbynnu â’r cipluniau o dueddiadau cymdeithasol a phoblogaethau a gynigir gan ddulliau arferol fel arolygon cartrefi a data a gofnodir yn swyddogol, gan eu bod, o’u hanfod, bob amser yn edrych yn ôl."

Bydd yr ymchwil yn defnyddio technegau mathemategol cyfredol sydd wedi defnyddio data cyfryngau cymdeithasol i ddarogan patrymau pleidleisio, lledaeniad heintiau, incwm ffilmiau Hollywood, a’r amcangyfrifon ynghylch canolbwynt daeargrynfeydd. Bydd hefyd yn defnyddio’r cyfarpar cyfrifiadurol a ddatblygwyd yn ddiweddar gyda grant Dadansoddi Data Google ESRC.a gyflwynwyd yn ddiweddar gan COSMOS

Meddai Dr Matthew Williams, sy’n arwain y prosiect: "Mae’r astudiaethau hyn yn dangos sut mae cyfryngau cymdeithasol yn rhoi data a gynhyrchir yn naturiol sy’n berthnasol i gymdeithas. Gellir ei ddefnyddio i ategu a chryfhau data a gesglir mewn ffyrdd confensiynol i ddarogan ffenomena cymdeithasol. Yn ein prosiect, rydym yn damcaniaethu bod negeseuon trydar sy’n ymwneud â throseddau ac anhrefn, yn gysylltiedig â chyfraddau troseddau mewn gwirionedd. Os caiff ei brofi’n gywir, bydd ein modelau ystadegol, sy’n seiliedig ar ddata cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir yn naturiol, yn cynnig ffordd amgen i’r dadansoddiadau swyddogol o anawsterau troseddau sy’n deillio o ffynonellau data sy’n cael eu casglu a’u gweinyddu.

Bydd canlyniadau’r prosiect o ddefnydd i gyrff y tu allan i’r byd academaidd gan gynnwys y Swyddfa Gartref, y Weinidogaeth Gyfiawnder, gwasanaethau’r heddlu, Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu; Coleg newydd Plismona, yr Heddlu a Chomisiynwyr Troseddau; Swyddfa’r Ystadegau Gwladol a’r sefydliadau gwirfoddol amrywiol. Bydd tîm COSMOS hefyd yn datblygu modiwl Canolfan Hyfforddiant Doethurol uwch am Ddadansoddiadau Darogan y Cyfryngau Cymdeithasol.

I gloi, dywedodd Mr Williams: "Mae ESRC yn gyrru agenda’r data mawr mewn sawl partneriaeth gyda diwydiant i alluogi’r DU i fod ar flaen y gad yn rhyngwladol ym maes dadansoddi data’r cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod y prosiect hwn, byddwn yn ceisio meithrin perthynas fwy parhaol â Thrydar drwy gyflwyno cais ar gyfer Rhaglen eu Cynnyrch Ardystiedig, gan sefydlu COSMOS fel stordy data cyfryngau cymdeithasol academaidd y DU."

Dilynwch COSMOS ar Trydar @cosmos_caerdydd neu ewch i wefan COSMOS i gael mwy o wybodaeth: www.caerdydd.ac.uk/socsi/research/researchgroups/comsc-socsi/projects.html

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgol y Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg