Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu cysylltiadau gyda chwmni seiber-ddiogelwch

02 Mai 2014

 iStock_000002456857Small_web

Mae cwmni seiber-ddiogelwch o America sydd â chysylltiadau gydag Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg y Brifysgol ar fin dod â mwy na 100 o swyddi i dde Cymru.

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Alert Logic, sydd wedi’u lleoli yn Texas, y byddant yn creu bron 130 o swyddi pan fyddant yn agor pencadlys Ewropeaidd newydd yng Nghaerdydd a chanolfan data ar gyfer y DU yng Nghasnewydd.

Cawsant eu denu i’r ardal am nifer o resymau, gan gynnwys ei gweithlu medrus a phrifysgolion lleol sy’n ymchwilio i seiber-ddiogelwch.

Creodd yr Athro Omer Rana, sy’n arwain y radd Meistr mewn Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, gysylltiadau gydag Alert Logic pan oeddent yn penderfynu o ble i ehangu’r cwmni, a hefyd cyflwynodd un o’u datblygiadau– sef dadansoddwr log ar gyfer y system Trywydd Cwmwl – i’r Ysgol.

"Mae’n wych gweld cwmni fel Alert Logic, sy’n arwain yn rhyngwladol, yn dod i Gaerdydd," dywedodd yr Athro Rana. "Gyda’r defnydd o wasanaethau sy’n seiliedig ar Gwmwl yn dod i’r amlwg, a’r angen i amddiffyn defnyddwyr o fewn systemau Cwmwl cyhoeddus, bydd yr offer diogelwch gan Alert Logic yn hanfodol.

"Mae Ysgol Cyfriadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd eisoes yn defnyddio offer gan Alert Logic i ddatblygu trywydd archwilio defnydd o fewn systemau Cwmwl cyhoeddus. Mae trywydd archwilio o’r fath yn galluogi defnyddwyr i ddeall beth sy’n digwydd i’w gwasanaethau ar systemau Cwmwl cyhoeddus, sydd felly’n cynyddu lefel yr ymddiriedaeth a allai fod gan ddefnyddiwr mewn systemau o’r fath.

"Bydd Alert Logic yn darparu cyfle sylweddol ar gyfer ymchwil i seiber-ddiogelwch sy’n tyfu’n gyflym yng Nghymru."

Bwriad Alert Logic yw recriwtio 50 o ymchwilwyr a dadansoddwyr eleni, a recriwtio rhagor yn 2015. Mae’n awyddus i ddatblygu cysylltiadau cryf gyda phrifysgolion ac ysgolion Caerdydd er mwyn meithrin doniau pobl ifanc mewn technoleg.  

Dywedodd Gray Hall, Prif Weithredwr Alert Logic: "Gwnaethom ddewis Caerdydd ar ôl edrych ar yr hyn oedd ar gael i ni mewn dinasoedd eraill yn y DU ac Ewrop. Roedd parodrwydd y ddinas i sicrhau ein bod yn gallu sefydlu ein pencadlys EMEA yn gyflym a chael cymorth gan Lywodraeth Cymru yn rhwydd yn golygu mai Caerdydd oedd y lleoliad amlwg. Rydym yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan yn economi'r brifddinas fywiog ac addawol hon a chyfrannu tuag at ei gweledigaeth o fod yn ganolfan rhagoriaeth o ran Diogelwch TG."

Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi, sef Edwina Hart: "Mae gan dde Cymru lawer o gwmnïau gweithredol ac arloesol yn ogystal ag arbenigedd yn y sector Ymddiriedaeth a Diogelwch.  Mae’r rhanbarth yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel un o’r prif leoliadau yn y DU ar gyfer ymchwilio, datblygu a masnacheiddio cynhyrchion a gwasanaethau diogelwch.  Bydd y prosiect buddsoddi mewnol pwysig hwn yn gwella ein henw da yn sylweddol, ac yn cynnig swyddi o ansawdd da sy’n talu’n dda."

Bydd Alert Logic yn cael ei leoli dros dro yn y Ganolfan Technoleg Busnes ar gampws Prifysgol Caerdydd, cyn dod o hyd i gartref parhaol yn Ardal Fenter Caerdydd.

Dolenni perthynol

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg