Skip to content
Skip to navigation menu

English

Fformiwla Myfyrwyr yn dadorchuddio 10fed car Caerdydd i gystadlu yn Silverstone

13 Mehefin 2014

formula student

Mae tîm Fformiwla Myfyrwyr y Brifysgol yn cystadlu am y safle cyntaf mewn cystadleuaeth ryngwladol a gynhelir yn Silverstone ar 10 Gorffennaf lle y byddant yn rasio eu car prototeip Fformiwla cyflymaf ac ysgafnaf erioed.

Mae’r tîm o fyfyrwyr o’r Ysgol Beirianneg yn gobeithio gwneud yn well nag erioed gyda’u 10fed car i gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn yr un nifer o flynyddoedd. Dechreuodd y gwaith ar ddylunio car 2014, a elwir yn CR10, ym mis Awst.

Fformiwla Myfyrwyr yw’r gystadleuaeth chwaraeon modur fyd-eang fwyaf sefydledig a chystadleuol yn y byd i fyfyrwyr. Mae prifysgolion o bob rhan o’r byd yn cystadlu i ddylunio, adeiladu a rasio’r car un-myfyriwr gorau gan ddefnyddio technolegau blaengar ac arloesol, ar yr un pryd â chaniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau peirianneg.

Dywedodd pennaeth tîm Rasio Caerdydd, Dewi Griffiths: "Mae gennym ni dîm gwych eleni sydd wedi caniatáu i ni ddatblygu trwy’r cam dylunio’n effeithlon heb esgeuluso ansawdd. Mae ymwneud â Rasio Caerdydd wedi fy ngalluogi i gymhwyso’r hyn rydw i wedi’i ddysgu yn fy narlithiau i sefyllfa bywyd go iawn."

A hwythau wedi dewis defnyddio ffeibrau llin bioddiraddadwy i adeiladu cydrannau’r car yn lle ffeibr carbon, mae cynaliadwyedd wrth wraidd ethos dylunio’r tîm. Mae hyn, ynghyd â defnyddio adeileddau alwminiwm ysgafn a siocleddfwyr aer cywasgedig arloesol, wedi helpu i leihau’r effaith amgylcheddol gymaint â phosibl a sicrhau bod y car yn ysgafn.

Gan ddefnyddio technoleg brintio 3D, mae’r tîm wedi gallu cynhyrchu cydrannau ysgafn ar gyfer y car megis yr olwyn lywio, cydrannau derbyn aer a rhan flaen. Dywedodd John Dally, myfyriwr peirianneg ac aelod o dîm Rasio Caerdydd: "Mae technoleg brintio 3D yn cynnig manteision enfawr o ran arbed amser wrth weithgynhyrchu cydrannau.

"Yn draddodiadol, byddai angen i rywun weithio peiriant drwy’r dydd i gynhyrchu cydran. Nid yw printio 3D yn golygu bod angen i bobl weithio am oriau lawer – achos syml ydyw o glicio ‘print’ ar ddiwedd y dydd ac erbyn i chi gyrraedd y diwrnod nesaf, mae eich cydran wedi’i gorffen. Mae hefyd wedi caniatáu i ni ddylunio cydrannau mwy cymhleth a fyddai’n anodd neu hyd yn oed yn amhosibl eu cynhyrchu trwy ddulliau eraill. Mae wedi bod yn wych cael y math hwn o brofiad ymarferol gyda thechnolegau sy’n dod i’r amlwg ym Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o’m gradd."

Mae’r tîm wedi datblygu cangen ymgysylltu â’r gymuned sydd wedi ymweld ag ysgolion lleol a sioeau gwyddoniaeth i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o beirianwyr. Maent yn gobeithio codi mwy na £1000 ar gyfer Tŷ Hafan, sef yr hosbis leol i blant, gyda’u her ’24 Heures du Cardiff’; bydd aelodau’r tîm yn gyrru efelychydd Fformiwla Myfyrwyr yn ddi-baid am 24 awr o 11am ddydd Iau (12/06) tan 11am ddydd Gwener (13/06), cyn dadorchuddio’r CR10. Mae’r digwyddiad hwn yn agored i’r cyhoedd.

Mae car 2014 wedi dod â myfyrwyr at ei gilydd o bob disgyblaeth beirianneg a chanddynt amrywiaeth o sgiliau ac arbenigedd. Mae myfyrwyr blaenorol a fu’n rhan o’r tîm Fformiwla Myfyrwyr wedi mynd ymlaen i sicrhau swyddi graddedig ym mhob maes peirianneg, o dimau Fformiwla Un a chwmnïau awyrofod blaenllaw i’r sector ynni.

Cynhelir Fformiwla Myfyrwyr yn Silverstone, y DU rhwng 10 a 13 Gorffennaf. Ewch i www.formulastudent.com i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni defnyddiol

Rasio Caerdydd

Facebook

Twitter: @Cardiff_Racing