Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo deugain mlynedd o frwdfrydedd

20 Mehefin 2011

Anthony Campbell WEBYr Athro Anthony Campbell

Ar ôl treulio bron 40 mlynedd yn ymchwilio i fioymoleuedd, sydd wedi cynhyrchu £20m i economi Cymru, mae’r Athro Tony Campbell wedi ennill un o wobrau Ysbrydoli Cymru 2011.

Cynhelir y gwobrau gan y Sefydliad Materion Cymreig a’r Western Mail i amlygu unigolion sy’n annog dinasyddion i gymryd rhan yng Nghymru ac yn hyrwyddo eu cymunedau. Enillodd yr Athro Campbell, o Ysgol Fferylliaeth Cymru, Wobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg eleni.

Dywedodd panel y beirniaid eu bod wedi cael eu ‘hysbrydoli’ gan hanes yr Athro Campbell a fu’n gweithio’n flaenorol yn yr Ysgol Feddygaeth am 40 mlynedd. Mae ei wobr yn cydnabod amrywiaeth eang o gyfraniadau. Torrodd dir newydd wrth ddefnyddio bioymoleuedd, yn enwedig DNA sglefrod môr a phryfed tân, i fesur a delweddu prosesau cemegol mewn celloedd byw. Erbyn hyn, defnyddir y dechnoleg hon yn eang ar draws y byd ym meysydd ymchwil biofeddygol a chanfod cyffuriau. Mae hefyd wedi cynhyrchu incwm sylweddol i’r Brifysgol ac i Gymru.

Roedd y wobr hefyd yn adlewyrchu gwaith yr Athro Campbell o ran annog y cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth. Mae grŵp Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth mewn Iechyd (PUSH), a sylfaenwyd ganddo yn y Brifysgol yn 1994, erbyn hyn yn cynnal darlithoedd, cynlluniau ymchwil a digwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys Diwrnod Agored Gwyddoniaeth mewn Iechyd sy’n aml yn cynnwys dros 550 o fyfyrwyr ac athrawon.

Ac yntau’n frwd o blaid hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o Charles Darwin, sefydlodd yr Athro Campbell Ganolfan Darwin ar gyfer Bywydeg a Meddygaeth ym Mhenfro ym 1993. Erbyn hyn, mae’r ganolfan yn sefydliad blaenllaw ar gyfer cyrraedd ac ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru ac yn trefnu dros 150 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, Yn 2009, sef dau gan mlynedd ers i Darwin gael ei eni, cyflwynodd yr Athro Campbell 35 o ddarlithoedd am y gwyddonydd gwych, gan gynnwys rhai yn Singapore a Gwlad Thai.

Ar ôl derbyn ei Wobr Ysbrydoli Cymru yn Neuadd Dinas Caerdydd, dywedodd yr Athro Campbell: "Dwi’n cofio pobl yn gofyn flynyddoedd maith yn ôl, ‘Pam mae’r dyn hanner call yna’n ymchwilio i fioymoleuedd - sut gallai fod o unrhyw ddefnydd?’ Maen nhw’n gwybod erbyn hyn!

"Mae derbyn y Wobr hon yn anrhydedd o fri. Rwy’n addo parhau i fod yn ‘athro chwilfrydig’ a hyrwyddo cyffro gwyddoniaeth yng Nghymru. Rydw i eisiau ennyn chwilfrydedd pobl ifanc, i gyffroi ac ymchwilio – i fynd â nhw allan o’r ystafell ddosbarth ac i mewn i’r maes er mwyn iddynt ddychwelyd gyda chanfyddiadau, cwestiynau a gwybodaeth newydd."

 

Newyddion Cysylltiedig