Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meithrin dysgu ac ymchwil

27 Mawrth 2009

Cyhoeddwyd yn swyddogol gan y Cymrawd Anrhydeddus, Carol Vorderman fod Llyfrgell Trevithick wedi’i hailgynllunio ar agor.

Mewn digwyddiad lansio arbennig a gynhaliwyd yn y Llyfrgell ar 25 Mawrth 2009, roedd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro Malcolm Jones, Dirprwy Is-ganghellor, Adran Ystadau, a Janet Peters, Llyfrgellydd y Brifysgol. Perfformiodd Carol Vorderman seremoni torri rhuban a chafodd y cyfle i fynd o amgylch y cyfleusterau newydd, arloesol.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Carol: "Mae’n ardderchog gweld buddsoddiad mewn cyfleusterau modern sydd nid yn unig yn edrych yn steilus, ond sydd hefyd yn ymarferol ac yn darparu ar gyfer anghenion myfyrwyr ac yn ysbrydoli ymchwil a dysgu."

Fel rhan o Adolygiad Llyfrgell Gwasanaethau Gwybodaeth, mae Llyfrgell Trevithick wedi cael ei hailgynllunio’n gyfan gwbl i wella profiad y myfyriwr. Bellach, mae’n cynnig amrywiaeth o amgylcheddau modern sy’n bodloni anghenion technolegol a chwricwlwm newidiol.

Mae elfennau allweddol y cynllun newydd yn cynnwys lolfa ymchwil, lleoedd astudio agored, ystafelloedd astudio grŵp, rhwydweithiau di-wifr, a ‘bar cyfrifiaduron’ modern. Er mwyn caniatáu hyblygrwydd llwyr i fyfyrwyr, mae unedau benthyca a dychwelyd llyfrau hunanwasanaeth a llithren ddychwelyd llyfrau 24 awr allanol hefyd wedi cael eu gosod.

Dywedodd Janet Peters, Llyfrgellydd y Brifysgol: "Mae arferion ac anghenion astudio myfyrwyr yn newid ac mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Gwybodaeth y Brifysgol yn gweithio i ddarparu’r isadeiledd modern o ansawdd uchel sydd ei angen i fodloni’r anghenion hynny. Mae’r newid yn Trevithick yn dangos yn drawiadol ein gweledigaeth ar gyfer llyfrgelloedd y dyfodol."

Comisiynwyd y cynllun gan benseiri yn Uned Ymchwil Cynllunio Cymru, rhan o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, a oedd yn gweithio’n agos gydag adran Ystadau’r Brifysgol.

Denodd y prosiect nawdd gan nifer o gefnogwyr hefyd, gan gynnwys The Wolfson Foundation, Corus, Mott MacDonald, ARUP, Renishaw, Sefydliad Peirianwyr De Cymru a’r alumnus Capten Ken Nelson. Mae’r nawdd wedi darparu cyllid ychwanegol i greu arddull gorfforaethol yn y Llyfrgell.

Treuliodd Carol Vorderman, a wnaed yn Gymrawd Anrhydeddus o’r Brifysgol yn 2008, y diwrnod yng Nghaerdydd o flaen y lansiad, a chyfarfod â’r Athro Siyu Fu, Cyfarwyddwr Academaidd Sefydliad Confucius yn y Ganolfan ar gyfer Dysgu Gydol Oes.

Dywedodd Carol: "Fy nghenhadaeth bresennol yw arwain tasglu i adolygu addysgu mathemateg yn y DU, yn Lloegr yn bennaf, ar gyfer plant hyd at 18 mlwydd oed. Mae’r DU wedi rhaeadru i lawr y tablau cynghrair rhyngwladol yn y ddegawd ddiwethaf. Fodd bynnag, mae Tsieina yn parhau yn gadarn ar y brig. Mwynheais siarad am addysg yn Tsieina a’r agwedd ddiwylliannol tuag at fathemateg gyda’r Athro Fu."

Cafodd y cyfle hefyd i gyfarfod â chynrychiolwyr o’r Ysgol Fathemateg, gan gynnwys Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Russell Davies, i drafod menywod ym maes mathemateg a chymwysiadau ar gyfer mathemateg mewn diwydiant.