Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnod y Sefydlwyr

24 Hydref 2008

Ddydd Gwener 24 Hydref, mewn digwyddiad arbennig yng nghwmni cyfeillion, cefnogwyr, staff a myfyrwyr, dathlwyd pen-blwydd sefydlu Prifysgol Caerdydd 125 mlynedd yn ôl.

Diwrnod y Sefydlwyr yw uchafbwynt blwyddyn o ddathliadau pen-blwydd arbennig i ddathlu cyflawniadau ymchwil, dysgu a chymunedol Caerdydd dros yr 125 mlynedd ddiwethaf.

Mae’n gyfle hefyd i gydnabod yr ymchwil rhagorol, y dysgu ansawdd uchel a’r agwedd arloesol tuag at ddatrys problemau sy’n golygu bod Prifysgol Caerdydd nawr yn cael ei chydnabod yn genedlaethol a rhyngwladol fel un o brifysgolion amlycaf y DU.

Gymaint oedd pwysigrwydd agor y Brifysgol ym 1883, bu clychau eglwysi’r ddinas yn canu drwy’r dydd. I nodi diwrnod sefydlu’r Brifysgol, canwyd clychau Eglwys Sant Ioan y Bedyddiwr yn y ddinas gan aelodau Cymdeithas Canu Clychau Myfyrwyr Caerdydd, ar y cyd â chlychau Cadeirlan Gatholig Rufeinig Caerdydd (sy’n cael ei hadnabod hefyd fel Cadeirlan Fetropolitan Dewi Sant, Caerdydd). Aelodau Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru daniodd y gynnau seremonïol ar lawnt y Prif Adeilad i ddod â’r digwyddiad i ben.

Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Datblygiad Strategol, Louise Casella gyda’r Capten Ian Wright, Batri 211, Catrawd 104 y Magnelau Brenhinol (Gwirfoddolwyr)

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Dr David Grant: "Heddiw, gall pob un ohonom edrych gyda balchder ar lwyddiannau a chynnydd ar draws ystod eang iawn o ddisgyblaethau academaidd a ddaeth ag ystod yr un mor eang o fanteision i unigolion a chymdeithas trwy Gymru a’r byd ehangach.

"Gallwn hefyd edrych tua’r dyfodol yn hyderus. Mae Prifysgol Caerdydd yn bwerdŷ ymchwil a dysgu. Mae ein partneriaethau yn dechrau yn y gymdogaeth leol ond yn ymestyn o amgylch y byd ac yn cyffwrdd â bywydau nifer aruthrol o bobl."

Ymhlith y 6,000 o staff roedd dau enillydd Gwobr Nobel, Cymrodorion y Gymdeithas Frenhinol a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Daw’r 26,000 o fyfyrwyr o bedwar ban byd a rhyw £400m yw trosiant blynyddol y Brifysgol, gyda thua 1,700 o brosiectau ymchwil ar waith.

Mae ffotograffau Diwrnod y Sefydlwyr i’w gweld ar: http://www.caerdydd.ac.uk/125/news/founders-day.html

Dechreuodd y dathliadau pen-blwydd ar 23 Ionawr pan gafodd logo 125 ei daflunio ar flaen y prif adeilad. Trefnwyd gwyliau, arddangosfeydd, cyngherddau, darlithoedd, cynhadleddau, cyhoeddiadau arbennig a chiniawau dathlu hefyd.

Ymhlith y rhain y bu presenoldeb mwyaf erioed y Brifysgol mewn Eisteddfod Genedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol 2008, gardd ymchwil arobryn yn Sioe Wanwyn y Gymdeithas Arwddwriaethol Frenhinol, a Chyngerdd Gala ddisglair yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Tags