Skip to content
Skip to navigation menu

English

Syniadau newydd er mwyn gwella’r broses o lunio polisïau

27 Ionawr 2014

27.01.14 mh Public Policy Institute 6 web 2

Mae rhwydwaith o academyddion, sefydliadau ymchwil a melinau trafod sydd wedi dod ynghyd i roi cyngor annibynnol ac arbenigol i Weinidogion Llywodraeth Cymru, wedi’i lansio’n swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Dan arweiniad y Brifysgol, bydd Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru yn cynnig syniadau newydd am sut i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Bydd hefyd yn galluogi Llywodraeth Cymru i gael gafael ar arbenigwyr annibynnol ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt, a defnyddio’r syniadau, yr ymchwil a’r dystiolaeth orau i lywio’r broses o lunio a chyflwyno polisïau yng Nghymru.

Meddai’r Prif Weinidog: "Mae defnyddio ein hadnoddau cyhoeddus i wneud mwy o wahaniaeth yn hanfodol ar hyn o bryd. Gwyddwn fod yr esgid fach yn gwasgu a bod angen i ni baratoi ar gyfer effaith hynny.

"Mae’r Sefydliad yn cynnig amrywiaeth eang o brofiad ac arbenigedd er mwyn herio, llywio a chynnig syniadau newydd fel y gallwn ni fel llywodraeth amlygu blaenoriaethau’n well, creu polisïau cadarn ac, yn anad dim, cyflawni ar gyfer pobl Cymru."

27.01.14 mh Public Policy Institute 15 web

Ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu yw’r Sefydliad. Mae wedi’i greu i hyrwyddo deilliannau gwell i bobl Cymru drwy ddatblygu polisïau a chyflwyno gwasanaethau’n fwy effeithiol yng Nghymru. Gall Gweinidogion ofyn i’r Sefydliad ystyried a rhoi cyngor am amrywiaeth eang o faterion trawstoriadol.

Meddai’r Athro Steve Martin, Cyfarwyddwr y Sefydliad: "Mae creu’r Sefydliad yn gam cyffrous ac arloesol sy’n galluogi Gweinidogion gael gafael ar gyngor annibynnol ac arbenigol. Mae’n adlewyrchu’r gydnabyddiaeth gynyddol, yng Nghymru a ledled y byd, bod tystiolaeth a gwybodaeth sy’n tarddu o ymchwil yn gallu chwarae rhan bwysig wrth helpu i wella penderfyniadau polisi."

Mae bwrdd annibynnol o lywodraethwyr, wedi’i gadeirio gan Syr Adrian Webb, yn goruchwylio’r sefydliad er mwyn gwneud yn siwr ei fod yn bodloni anghenion y Gweinidogion. Mae grwpiau ymchwil o Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Lerpwl a Morgannwg ymhlith y sefydliadau sydd eisoes wedi’u recriwtio ar gyfer y rhwydwaith arbenigol.

Dolenni perthnasol

Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru