Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sefydliad Haf Fulbright yn dychwelyd

23 Ebrill 2012

Fulbright Summer Institute Returns - Web

Bydd Sefydliad Haf Fulbright yng Nghymru am yr ail dro gan ddod â myfyrwyr hynod dalentog o America i Gaerdydd ar ôl llwyddiant digwyddiad cyntaf y llynedd.

Bydd wyth myfyriwr dethol yn treulio chwe wythnos ym mhrifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth yn astudio hanes, diwylliant ac iaith y genedl.

Cynhaliodd y tair prifysgol Sefydliad Haf cyntaf Cymru y llynedd. Ar ôl gwerthusiad hynod gadarnhaol, fe’u gwahoddwyd gan Sefydliad Fulbright i gynnal cwrs tebyg yr haf hwn. Am y tro cyntaf, gall gwaith academaidd myfyrwyr yn y Sefydliad gyfrif fel credydau tuag at eu gradd derfynol yn eu prifysgolion cartref yn UDA.

Dywedodd Michael Scott-Kline, Cyfarwyddwr Rhaglen Fulbright: "Rydym yn hynod falch y bydd mwy o fyfyrwyr Americanaidd yn cael y cyfle i gael blas ar fywyd mewn rhan mor hardd ac amrywiol o’r wlad mewn tair o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw. Bydd Sefydliad Haf Cymru yng Nghaerdydd, Bangor ac Aberystwyth yn cynnig y cyfan y byddem yn gobeithio amdano o raglen gyfnewid gyda Fulbright: elfen academaidd heriol, profiad diwylliannol cyfoethog ac amlweddog a noddwyr brwdfrydig a chroesawgar. Bydd gan y Sefydliad rôl allweddol i’w chwarae o ran dwysáu’r gydberthynas rhwng ein dwy wlad ac, unwaith eto, bydd yn ychwanegu rhywbeth arloesol a chyffrous at ein sefydliad 63 oed."

Fel y llynedd, caiff pythefnos o’r cwrs ei dreulio yng Nghaerdydd a bydd yn ymdrin ag effaith treftadaeth ddiwydiannol ar y ddinas ac ar gymoedd de Cymru. Bydd y myfyrwyr yn ymweld â safleoedd sy’n rhan o hanes a threftadaeth y genedl a byddant yn siarad â rhai unigolion allweddol. Bydd Dr Bill Jones o’r Ysgol Hanes, Archeoleg ac Astudiaethau Crefyddol yn arwain y rhan hon o’r cwrs, a bydd Ysgol y Gymraeg, Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr a’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn cyfrannu. Dywedodd un o fyfyrwyr y llynedd: "Roedd popeth a wnaethom yng Nghaerdydd yn anhygoel. Ni fyddwn am newid dim!"

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol: Mae penderfyniad Comisiwn Fulbright i ddychwelyd i Gymru yr haf hwn yn ffordd aruthrol o ddangos yr hyder sydd ganddo yng Nghaerdydd a’n partneriaid. Denodd Sefydliad Haf y llynedd nifer o fyfyrwyr addawol iawn ac mae digwyddiad eleni, sy’n cynnig y cyfle i ddilyn gwaith cwrs â chredydau, yn argoeli i fod yr un mor llwyddiannus."

Mae Comisiwn Fulbright yn hybu heddwch a dealltwriaeth ddiwylliannol ar ffurf ysgoloriaethau addysgol ers mwy na 60 mlynedd. Bwriad Sefydliadau’r Haf yw cyflwyno’r Deyrnas Unedig i fyfyrwyr, gan ddatblygu eu sgiliau academaidd ac annog arweinyddiaeth hefyd. Pan fyddant yn dychwelyd i UDA, byddant yn llysgenhadon dros astudio yn y DU.

Is-bennawd: Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones (yn y tu blaen, ar y chwith) a’r Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, yr Athro Jonathan Osmond (yn y tu blaen, ar y dde) yn croesawu myfyrwyr Sefydliad Fulbright y llynedd i dderbyniad yn y Senedd.