Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dinasoedd y dyfodol

27 Mawrth 2009

Cityscapers: Cardiff Chimera2020

Mae myfyrwyr o bob rhan o’r byd yn casglu yng Nghaerdydd i gymryd rhan ym mhrosiect stiwdio ddylunio unigryw i greu gweledigaeth o’r ddinas yn y dyfodol.

Mae’r Brifysgol yn un o bartneriaid Cityscapers: Cardiff Chimera2020, dan arweiniad y Cyngor Prydeinig, sy’n dod â myfyrwyr o Gymru, Awstralia, Tsieina, India, Siapan a Singapore at ei gilydd i ymchwilio ac ymateb i gysylltiadau a phreswyliad Caerdydd yn y dyfodol.

Bydd y stiwdio yn mynd i’r afael â materion fel cynhesu byd-eang, tyfiant poblogaeth, trychineb naturiol ac economïau trefol newidiol, archwilio eu heffaith ar ddylunio cymdogaethau’r dyfodol a sut y gellid mynd i’r afael yn benodol â’r materion hyn yng Nghaerdydd yn 2020 a thu hwnt.

Bydd y myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn creu atebion sy’n benodol ar gyfer y ddinas ond o berthnasedd rhyngwladol, yn gweithredu fel model ar gyfer dinasoedd bach ar lan y dŵr yn y dyfodol.

Dywedodd yr Athro John Punter o’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, sy’n rhan o’r prosiect: "Ar gyfer yr Ysgol ac Ysgol Bensaernïaeth Cymru, sy’n addysgu gradd MA mewn Dylunio Dinesig ar y cyd, mae hwn yn gyfle unigryw i gysylltu â Chyngor y Ddinas ar eu Strategaeth Canol Dinas wrth groesawu 30 o fyfyrwyr dawnus iawn o gwmpas y byd a darganfod eu meddylfryd dylunio. Mae myfyrwyr o Ddiwydiannau Creadigol a Diwylliannol Prifysgol Morgannwg a grŵp amrywiol o artistiaid-ddylunwyr o UWIC yn helpu i ddwysau’r ddadl a chyfleu’r syniadau mewn cyfrwng ffilm."

Yn ystod y stiwdio pythefnos, a ddechreuodd ddydd Gwener 27 Mawrth 2009, bydd cyfranogwyr yn archwilio Caerdydd a chyfarfod ag ystod eang o sefydliadau, artistiaid, penseiri a phreswylwyr lleol i hysbysu eu gwaith.

Bydd y stiwdio yn dod i ben gyda gosodiad o ffilmiau’r myfyrwyr, a fydd yn cynrychioli’n greadigol luosogrwydd darlleniadau, ymatebion ac atebion wedi’u ffurfio trwy eu hymchwiliadau i’r gymdogaeth. Bydd y gosodiad yn cael ei lansio ar 9 Ebrill, cyn mynd ar daith o wledydd cyfrannol yn Nwyrain Asia trwy gydol 2009.

Dywedodd Richard Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Cardiff & Co, y sefydliad â’r cyfrifoldeb dros hyrwyddo Caerdydd: "Mae’r ddinas wedi newid y tu hwnt i adnabyddiaeth dros y ddegawd ddiwethaf ac mae’n ymffrostio mewn cymysgedd eclectig o bensaernïaeth drawiadol y bydd y tîm sydd wedi ymgynnull o bedwar ban y byd yn siŵr o dynnu ysbrydoliaeth. Gobeithiaf y bydd y cyfranogwyr yn mwynhau eu profiad yng Nghaerdydd a bydd yn ddiddorol gweld sut y maent yn rhagweld y bydd yn ddinas yn edrych yn 2020."

Mae’r rhaglen ddigwyddiadau sy’n cefnogi’r stiwdio yn cynnwys darlithoedd allweddol gan arbenigwyr o Gaerdydd, ar draws y DU ac ymarferwyr rhyngwladol a fydd yn archwilio rhai o’r materion y mae’r stiwdio’n mynd i’r afael â nhw trwy gyflwyniadau o’u gwaith eu hunain neu ddadl.

Dywedodd Catherine Ince, Cyd-gyfarwyddwr gweithredol Adran Ddylunio a Phensaernïaeth y Cyngor Prydeinig: "Mae Stiwdios Cityscapers yn cyflwyno cyfle cyffrous ar gyfer artistiaid, dylunwyr a phenseiri ifanc o gwmpas y byd i ddod at ei gilydd a hogi eu meddwl ynglŷn â rhai o’r materion mwyaf heddiw: bywyd dinesig, cynllunio a datblygu dinesig, her newid yn yr hinsawdd a dyfodol y cymdogaethau lle mae pob un ohonom yn byw. Bydd gosodiad ffilm olaf Cityscapers -Chimera Caerdydd ei hun - yn datgelu bod y posibiliadau’n ddiddiwedd."

Tags