Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynhyrchu trydan o olau’r haul

22 Chwefror 2012

Professor Michael Grätzel webYr Athro Michael Grätzel

Bydd celloedd solar hyblyg yn pennu safonau newydd o ran hwylustod ac arbed arian mewn systemau trosi ynni solar a byddant yn helpu i alluogi technolegau ynni adnewyddadwy i gael eu derbyn; dyna fydd arbenigwr blaenllaw yn dadlau yn y Brifysgol.

Mae’r Athro Michael Grätzel o Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, y Swistir, wedi arloesi mewn ymchwil ar ynni solar. Mae wedi canolbwyntio’n benodol ar faes adweithiau trosglwyddo electronau a’u cymwysiadau mewn systemau ar gyfer casglu a throsi ynni solar. Fe wnaeth ddarganfod mathau newydd, chwyldroadol o gelloedd solar yn seiliedig ar ronynnau ocsid lled-ddargludol nanogrisialog wedi’u sensiteiddio â llifyn.

Yn ei Ddarlith Nodedig yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth 2012, bydd yr Athro Grätzel yn olrhain datblygiad y celloedd solar hyblyg ysgafn newydd, gan dynnu sylw at eu cost isel, pa mor hawdd yw hi i’w cynhyrchu, a’r buddion eang mewn cymwysiadau masnachol.

Bydd yn dadlau y gall y celloedd solar newydd hyn helpu i drawsnewid ynni adnewyddadwy nid yn unig oherwydd ei bod hi’n hawdd eu defnyddio, ond oherwydd buddion cost cyffredinol.

Cynhelir symposiwm am Ddatblygiadau mewn Ynni Solar cyn y ddarlith. Bydd siaradwyr blaenllaw o’r Brifysgol, Coleg Imperial Llundain, Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Glyndŵr yn cymryd rhan ynddo, a byddant yn trin a thrafod eu gwaith arloesol yn y maes. Cewch ragor o wybodaeth yn www.caerdydd.ac.uk/dls

Bydd darlith yr Athro Grätzel yn cael ei chynnal yn Adeilad Julian Hodge, a bydd yn dechrau am 6.30pm. Cynhelir derbyniad yn gyntaf o 6.00pm. Mae lleoedd ar gael yn rhad ac am ddim a chewch gadw lle drwy anfon neges at publicbookings@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 6935.

Mae Cyfres Darlithoedd Nodedig y Brifysgol yn dod â siaradwyr gwadd blaenllaw a dylanwadol i’r Brifysgol i arddangos eu gwaith.

Dolenni cysylltiedig

Cyfres Darlithoedd Nodedig

 

Tags