Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cadwch yn heini yn 2013

14 Chwefror 2013

Get fit in 2013

Os nad ydych chi wedi clywed amdano, nid chi yw'r unig un, ond bydd Bokwa, sef dosbarth ffitrwydd sydd wedi'i ysbrydoli gan ddawns De Affrica, yn cael ei gynnal mewn canolfan hamdden Prifysgol sy’n lleol i chi. Mae Steve Williams o'r adran Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn sôn fwy wrthym.

"Bokwa yw'r dosbarth ffitrwydd diweddaraf i gyrraedd y DU a gafodd ei greu gan Paul Mavi, dawnsiwr stryd o Dde Affrica. Mae'r enw yn gyfuniad o ddau air - 'Bo' sy'n cynrychioli bocsio ysgafn a 'Kwa' sef dawns draddodiadol De Affrica, Kwaito.

"Byddwn yn cynnal dosbarthiadau Bokwa bob dydd Mercher rhwng 2.00pm-2.45pm yn y Ganolfan Cryfhau a Chyflyru ym Mhlas y Parc. Mae croeso i bobl o bob lefel ymuno yn y dosbarth ac mae'n sesiwn sy'n llawn hwyl a sbri a fydd yn cynyddu eu ffitrwydd a'u stamina, yn ogystal â'u hyblygrwydd.

"Mae amserlen ffitrwydd 2013 hefyd yn cynnwys beicio dan do, pilates, hyfforddiant cylchol dwys ar ddydd Sul ac aerobeg camu. Cynhelir mwy na 20 o ddosbarthiadau bob wythnos ac maent yn gyfeillgar, yn llawn hwyl a sbri ac mae'n hawdd archebu eich lle - rydyn ni'n ffyddiog bod rhywbeth at ddant pawb."

I gael mwy o wybodaeth am y dosbarthiadau a gynigir gan Chwaraeon Prifysgol Caerdydd, y math o becynnau aelodaeth sydd ar gael, yn ogystal â manylion am y cyrsiau cynefino a gwybodaeth arall, ewch i www.cf.ac.uk/sport/index.html neu dilynwch chwaraeon ar twitter @cardiffunisport twitter.com/CardiffUniSport a facebook www.facebook.com/cufsc