Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd

24 Mai 2013

Recycling_web

Mae Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd, sef y cynllun diwedd tymor ar gyfer ailgylchu, gwastraff a chasglu at elusen ar fin dechrau.

Mae’r cynllun yn cynnwys ailddefnyddio eitemau nad oes eu hangen mwyach a’u casglu ar gyfer elusen, gan helpu myfyrwyr i baratoi at symud allan o’u llety’n ddiffwdan a hynny gan adael y gymuned leol yn lân ac yn daclus.

Sefydlwyd 18 o Barthau Gwyrdd mewn neuaddau preswyl ac Undebau’r Myfyrwyr ar draws y ddinas lle y gall myfyrwyr roi dillad, bwyd (tuniau, pacedi, potiau ac ati heb eu hagor), eitemau trydanol bach, llyfrau, CDs, DVDs ac eitemau cegin (platiau, cwpanau, llestri, pedyll ac ati).

Mae 14 o gronfeydd ailddefnyddio YMCA hefyd sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn i gasglu dillad, esgidiau, bagiau, tecstilau, eitemau trydanol bach, llyfrau, CDs/DVDs. Er mwyn dod o hyd i’ch Parth Gwyrdd a’ch cronfa YMCA agosaf, cliciwch yma.

Ynghyd â rhoddion, caiff tenantiaid eu hannog i roi eu gwastraff cyffredinol allan i’w gasglu ar 29 Mai, 12 Mehefin a 26 Mehefin. Caiff ailgylchu a gwastraff bwyd eu casglu bob dydd Mercher yn ôl yr arfer. A fyddech cystal â rhoi ailgylchu a gwastraff ar y palmant cyn 6am ar ddiwrnod y casglu.

Mae nifer o elusennau’n elwa ar gynllun Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd. Mae bwyd yn cael ei gasglu ar gyfer FareShare Cymru - yn cynorthwyo cymunedau i liniaru tlodi bwyd. Mae dillad, eitemau trydanol, cyfryngau a hen bethau yn cael eu casglu er mwyn i’r YMCA eu hail-fuddsoddi’n uniongyrchol mewn prosiectau a gwasanaethau ar gyfer pobl ddigartref yng Nghymdeithas Tai YMCA Caerdydd. Caiff eitemau cegin eu storio dros yr haf gan Cardiff Self Storage a’u gwerthu i fyfyrwyr ar ddechrau’r tymor am brisiau gostyngol a bydd yr holl elw’n mynd at elusen.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynllun Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd drwy fynd i’r blog a’i ddilyn ar Twitter

Dolenni cysylltiedig

Undeb y Myfyrwyr

 

Tags