Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd yn cofnodi’r flwyddyn orau erioed

02 Awst 2013

getitout logo newE_web

Mae Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd, yr ymgyrch ailgylchu ac ailddefnyddio wedi’i hanelu at fyfyrwyr yn y ddinas, wedi cael ei blwyddyn orau erioed.

Mae’r cynllun diwedd tymor blynyddol wedi peri i gyfraddau ailgylchu gynyddu 14% gyda gostyngiad o 28% yn nifer y cwynion a gofnodwyd yn ardaloedd y Rhath a Phlasnewydd dros y flwyddyn academaidd.

Fel rhan o’r cynllun, sefydlwyd 18 Parth Gwyrdd mewn neuaddau preswyl ac Undebau Myfyrwyr ar draws y ddinas lle y gallai myfyrwyr roddi dillad, bwyd, eitemau trydanol bach, llyfrau, CDau, DVDau ac eitemau’r gegin. Cafodd dillad, esgidiau, bagiau, tecstilau ac eitemau eraill eu rhoddi hefyd i un o’r 14 o fanciau ailddefnyddio’r YMCA o gwmpas y ddinas.

Roedd tîm addysg a gorfodi arbenigol yn y Rhath a Phlasnewydd wedi hyrwyddo’r defnydd gorau o’r gwasanaethau sydd ar gael, megis ailgylchu wythnosol wrth ochr y palmant, casgliadau gwastraff cyffredinol bob pythefnos a’r ganolfan gwastraff tŷ ac ailgylchu yn Wedal Road.

Dywedodd yr Athro Patricia Price, Dirprwy Is-ganghellor Caerdydd ar gyfer Profiad a Safonau Academaidd Myfyrwyr: "Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi ymgyrch Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd drwy gydol y flwyddyn academaidd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am gasgliadau ailgylchu a gwastraff. Mae sbwriel ac ailgylchu yn faterion a all effeithio’n uniongyrchol ar les cymuned, felly mae’n newyddion gwych bod y cynllun wedi cael blwyddyn mor llwyddiannus."

Mae nifer o elusennau’n elwa ar Gwaredu’r Gwastraff Caerdydd. Cafodd bwyd a gasglwyd fel rhan o’r ymgyrch ei ailddosbarthu gan Fareshare Cymru er mwyn helpu i leddfu tlodi bwyd yn y gymuned leol. Llwyddodd yr YMCA i ailfuddsoddi’n uniongyrchol mewn prosiectau a gwasanaethau ar gyfer pobl ddigartref yng Nghymdeithas Tai YMCA Caerdydd, diolch i roddion dillad, eitemau trydanol, cyfryngau a thrugareddau. Ar ddechrau’r tymor academaidd nesaf, caiff eitemau’r gegin a gasglwyd fel rhan o’r cynllun eu gwerthu i fyfyrwyr am brisiau wedi’u gostwng yn sylweddol a bydd yr holl enillion yn mynd i elusen.

Dolenni perthynol

Gwaredu'r Gwastraff Caerdydd

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd