Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pleidleisiwch dros Gaerdydd ar y gêm Monopoly ryngwladol newydd

23 Ionawr 2008

Mae Caerdydd yn brwydro’n frwd yn erbyn dinasoedd ledled y byd i ennill lle ar fwrdd gêm Monopoly ryngwladol newydd.

Mae’r Brifysgol yn cefnogi cais y ddinas trwy annog staff a myfyrwyr i bleidleisio gymaint o weithiau ag y gallant.

Caiff y pleidleisiau eu bwrw ar-lein ar www.monopoly.com i greu rhifyn byd-eang cyntaf oll y gêm. Gallwch bleidleisio nawr a gall unrhyw un bleidleisio bob dydd hyd nes i’r bleidlais ddod i ben ar 28 Chwefror 2008.

Dywedodd yr Athro Ken Woodhouse, Is-Ganghellor dros Ymgysylltu: "Mae Prifysgol Caerdydd wrth wraidd prifddinas Cymru ac mae’n falch o gyfrannu i’w henw blaengar, sy’n cael ei nodweddu gan led ein cysylltiadau rhyngwladol ac effaith ein gwaith yn rhyngwladol.

"Mae cymuned Prifysgol Caerdydd yn un fyd-eang ac rydyn ni wrth ein boddau’n annog pawb i bleidleisio dros Gaerdydd yn ein blwyddyn pen-blwydd yn 125 oed."

Bydd y ddinas sy’n derbyn nifer uchaf y pleidleisiau’n cael ei gosod ar yr eiddo â’r rhent uchaf a ddelir yn draddodiadol gan Mayfair. Bydd yr 20 dinas sy’n derbyn nifer uchaf y pleidleisiau’n rhan o hanes Monopoly fel y dinasoedd cyntaf i gael eu dewis i fod ar fwrdd rhifyn y byd y gêm.

Fodd bynnag, bydd dau le ar y bwrdd yn cael eu cadw ar gyfer dinasoedd a enwebir trwy bleidlais cerdyn gwyllt. Gall unrhyw ddinas yn y byd gael ei henwebu ar gyfer y lleoedd eiddo hyn, sy’n golygu y gallai Caerdydd ymddangos ar fwrdd y gêm drws nesaf i Baris. Bydd enillwyr y cerdyn gwyllt yn meddiannu’r lleoedd rhent isel a ddelir gan Whitechapel ac Old Kent Road yn draddodiadol.