Skip to content
Skip to navigation menu

English

Annog Caerdydd i symud

03 Rhagfyr 2012

Getting Cardiff moving - Bike path

Oes barn gennych chi ar sut gall y Brifysgol annog dewisiadau teithio mwy cynaliadwy? Oes ffordd y gallwn ni wella neu oes gennych chi syniad gwych i'w rannu?

Fel rhan o'n hymrwymiad i gynaliadwyedd, mae'r Brifysgol yn lansio arolwg teithio ar draws y Brifysgol. Mae'r arolwg wedi'i drefnu gan Is-adran Gwasanaethau Campysau, a bydd yn rhoi cyfle i'r staff a'r myfyrwyr lywio a datblygu trefniadau teithio'r Brifysgol.

Bydd cwestiynau'n canolbwyntio ar y newidiadau o ran dewisiadau teithio a thueddiadau teithio ers yr arolwg diwethaf, ac yn nodi dulliau annog dewisiadau teithio mwy cynaliadwy o ran teithio i'r gwaith a theithio ar gyfer busnes ac er mwyn astudio.

Yn ogystal â helpu i lywio’r trefniadau teithio, bydd y canlyniadau'n galluogi'r Brifysgol i adrodd yn ôl a gweithredu i leihau allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â theithio.

Bydd yr arolwg yn cael:

Myfyriwr:        https://www.surveys.cardiff.ac.uk/teithiomyfyriwr12 
Staff :            https://www.surveys.cardiff.ac.uk/teithiostaff12 

Staff a phob myfyriwr sy'n ei gwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill gwobr.Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap, a'r buddugol ymhlith y staff yn ennill teledu Samsung LCD 19" a'r enillydd ymhlith y myfyrwyr yn ennill iPod nano.

I gael mwy o wybodaeth am deithio cynaliadwy, ewch i http://cardiff.ac.uk/sustainability/sustainableuniversity/sustainabletravel/

Dolenni perthnasol

Wythnos Gynaliadwyedd