Skip to content
Skip to navigation menu

English

Manteisio i’r eithaf ar y system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd

18 Mawrth 2013

Mae defnyddio rhywbeth am y tro cyntaf yn gallu codi ofn, yn enwedig system ar-lein – ydy’r system newydd yn ddiogel, sut mae’r system yn gweithio neu a fydd y profiad yn un dryslyd?

Cyfrifiadur

Dyma rai yn unig o’r cwestiynau y mae tîm rhaglen Pobl Caerdydd wedi bod yn eu trafod dros y blynyddoedd diwethaf wrth edrych ar lansio’r system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd.

Yr wythnos hon byddwch chi’n dechrau cael mynediad i elfennau o’ch gwybodaeth bersonol fel eich cyfeiriad, eich manylion cysylltu a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’ch rôl rydyn ni angen i chi ei gwirio a sicrhau ei bod yn gywir. Er mwyn cefnogi pob aelod o staff gyda’r newid hwn yn y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau, mae cyfres o fodiwlau e-ddysgu byr wedi’u creu i roi gwybodaeth am sut mae’r system yn gweithio a hefyd i atgoffa pawb am eu cyfrifoldebau diogelwch. Ceir rhagor o wybodaeth am ddiogelwch yn yr erthygl sy’n cyd-fynd â hyn.

Dylai’r cwrs cyfan gymryd tua 30 munud i’w gwblhau ac ar ddiwedd pob modiwl mae cwis byr iawn i wirio faint rydych chi’n ei ddeall am y pynciau. Bydd angen i staff sydd â mynediad i gyfrifiaduron personol gwblhau’r modiwlau hyn cyn cael mynediad i’r system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd.

Gallwch gael mynediad i’r modiwlau e-ddysgu drwy’r cyfarwyddiadau yn yr e-byst sydd wedi cael eu hanfon at bob aelod o staff neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

Er mwyn cwblhau modiwlau e-ddysgu Pobl Caerdydd mae disgwyl i staff hunanymrestru ar ‘Learning Central’, sef System Rheoli Dysgu’r brifysgol (Learning Management System (LMS)).

I gael mynediad i ‘Learning Central’, cliciwch ar y ddolen hon a defnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair yn y Brifysgol i fewngofnodi, yna dilynwch y camau canlynol:

  1. Efallai gofynnir i chi dderbyn cwcis, cliciwch OK i’w derbyn.
  2. Os mai dyma’r tro cyntaf i chi gael mynediad i Bobl Caerdydd ar ‘Learning Central’ bydd angen i chi hunanymrestru gan ddefnyddio’r ddolen hon, fel arall ewch ymlaen i gam 6.
  3. Cliciwch ar y botwm oren Submit i ymrestru. Mae tudalen gadarnhau yn ymddangos i gadarnhau eich bod chi wedi ymrestru.  
  4. Cliciwch ar y botwm llwyd OK ar gornel gwaelod y sgrin ar y dde. 
  5. Rydych chi ar hafan Pobl Caerdydd yn ‘Learning Central’.
  6. Cliciwch y ddolen Modiwlau/Modules ar ben y sgrin ar y bar glas.
  7. O dan y Rhestr Modiwlau/Module List dewiswch ddolen HR-CARDIFF-PEOPLE: Cardiff People System Training .
  8. Ar y ddewislen ar y chwith o dan Cardiff People System cliciwch ar y ddolen Cynnwys/ Content .
  9. Pan fyddwch wedi cwblhau eich modiwlau e-ddysgu gwnewch yn siŵr eich bod yn allgofnodi o ‘Learning Central’ ar gornel uchaf y sgrin ar y dde.

Ar ôl i chi gwblhau’r modiwlau e-ddysgu byddwn yn rhoi eich cyfrif ar waith cyn pen 24 awr. Byddwch yn gallu cael mynediad i’r system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd a llenwi eich ymarfer dilysu data o’r dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 19 Mawrth – Gwasanaethau Proffesiynol

Dydd Mawrth 2 Ebrill – Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Dydd Llun 15 Ebrill – Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Dydd Llun 29 Ebrill – Coleg y Gwyddorau Ffisegol

Tags