Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymladd eu ffordd tuag at aur Llundain

22 Chwefror 2012

Getting the world fighting fit web 1Y Dirprwy Is-ganghellor, Ystadau, yr Athro Tim Wess, a Gweinidog Chwaraeon Llywodraeth Cymru, Huw Lewis, gyda dau focsiwr sy’n gobeithio cystadlu yn y Gemau Olympaidd

Mae rhai o oreuon y byd bocsio o wledydd tanddatblygedig wedi dod i Gymru i gael y cyfle gorau posibl i gymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Llundain.

Mae’r bocswyr, sy’n cynnwys menywod am y tro cyntaf yn hanes y Gemau, yn mynychu tair wythnos o ymarfer dwys yn y Brifysgol. Eu gobaith yw bod yn ddigon da i gymryd rhan yn y cystadlaethau Olympaidd rhagbrofol, er mwyn gallu dychwelyd i'r DG yn yr haf i gystadlu yn y Gemau eu hunain.

Bydd gwersyll ymarfer ‘Y Ffordd i Lundain’ sy’n cael ei redeg gan y Gymdeithas Focsio Ryngwladol Amatur â chefnogaeth Cymdeithas Focsio Amatur Cymru, yn defnyddio cyfleusterau hyfforddi’r Brifysgol. Mae Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a Chyngor Caerdydd i gyd yn cefnogi’r fenter, lle mae Cymru gyfan yn cyd-dynnu er budd cenhedloedd llai cyfoethog.

Mae tua 51 o ddynion a 17 o fenywod wedi cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant dwys. Maen nhw’n cynrychioli 44 o wledydd, gan gynnwys gwledydd Affrica is-Sahara, y Caribî ac America Ladin, Dwyrain Ewrop, Asia a chenhedloedd Ynysoedd y De. Cafodd rhaglen hyfforddi lawn ei threfnu ar gyfer y bocswyr, ond bydd amser hefyd i deithio o gwmpas Caerdydd a chael blas ar ddiwylliant Cymru.

Gosodwyd tri chylch bocsio ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon y Brifysgol, ynghyd â 15 o sachau dyrnu a’r cyfarpar ffitrwydd diweddaraf. Mae’r rhaglen hyfforddi’n cynnwys gwaith ffitrwydd, gwaith sach a phad, a phaffio, o dan oruchwyliaeth tîm hyfforddi profiadol. Y cylch bocsio mwyaf yw’r unig gylch o safon Olympaidd yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd yn aros yng Nghymru ar ôl i’r gwersyll hyfforddi ddod i ben, fel rhan o’r etifeddiaeth Olympaidd. Hefyd, bydd bocswyr amatur Cymru yn gallu ymarfer gyda’r athletwyr o dramor, gan roi cyfle iddyn nhw baffio gyda rhai o oreuon y byd.

Getting the world fighting fit web 2

Prif hyfforddwr y gwersyll yw Hyfforddwr Cenedlaethol Cymru, Colin Jones, a fu’n bocsio yng Ngemau Olympaidd Montreal yn 1976. Bu Colin yn ymladd ddwywaith am Bencampwriaeth Pwysau Welter y Byd, ac mae hefyd yn gyn-Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yng Nghymru.

Croesawyd y bocswyr i Gaerdydd gan Ddirprwy Is-ganghellor, Ystadau, y Brifysgol, yr Athro Tim Wess, a Gweinidog Chwaraeon Llywodraeth Cymru, Huw Lewis.

Dywedodd Mr Lewis wrth yr ymwelwyr: "Hoffwn roi’r croeso Cymreig cynhesaf i athletwyr, hyfforddwyr a staff cynorthwyol o gynifer o wledydd. Roeddem wrth ein bodd pan ddewisodd corff llywodraethol y byd, AIBA, Brifysgol Caerdydd (yn hytrach nag un o ddinasoedd eraill y DG) yn ganolfan i’w baratoadau ar gyfer Llundain 2012. Mae pobl Cymru wrth eu bodd yn croesawu bocswyr amatur gorau’r byd i’w plith, ac edrychwn ymlaen at feithrin perthynas hirdymor â Bocsio Amatur Rhyngwladol."

Dywedodd Stuart Vanstone, Pennaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein bodd yn croesawu athletwyr gwersyll hyfforddi ‘Y Ffordd i Lundain" i Brifysgol Caerdydd. Mae’r rhain i gyd yn focswyr addawol iawn – ond mae llawer yn dod o wledydd lle mae’r adnoddau hyfforddi’n gyfyngedig. Rydym yn darparu arbenigedd a chyfleusterau gorau Cymru ar eu cyfer, er mwyn rhoi’r cyfle gorau posibl iddyn nhw i gyrraedd Llundain."

 

Tags