Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaethau Iechyd Byd-eang

31 Mawrth 2009

Gwella mynediad i wasanaethau iechyd yn y gwledydd sy’n datblygu yn ogystal ag ansawdd y gwasanaethau hynny yw ffocws cynhadledd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir cynhadledd flynyddol yr Ymddiriedolaeth Iechyd ac Addysg Drofannol ar 2 Ebrill 2009 yn y Brifysgol, a dyma’r tro cyntaf yn hanes yr elusen iddi gael ei chynnal y tu allan i Lundain.

Bydd y gynhadledd yn gweld sut y gall Cymru a’r DU ddatblygu a darparu addysg a hyfforddiant trwy bartneriaethau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd mewn gwledydd megis Affrica.

Ymhlith y pynciau a drafodir yn y gynhadledd mae hyfforddi nyrsys yn Somalia a rôl ymchwil i oleuo a datblygu prosiectau mewn gwledydd sy’n datblygu.

Dywedodd yr Athro Steve Tomlinson, Profost yng Nghaerdydd a Chadeirydd yr elusen: "Mae 2009 yn ugeinfed pen-blwydd yr elusen. Mae cynnal y gynhadledd yng Nghaerdydd yn cydnabod cryfder y cysylltiad rhwng y Brifysgol, Cymru a’r gwledydd sy’n datblygu. Mae'r fath gysylltiadau wedi eu hanelu at wella iechyd trwy addysg a hyfforddi gweithwyr gofal iechyd."

Nod yr Ymddiriedolaeth yw gwella’r gwasanaethau iechyd elfennol yn y gwledydd tlotaf, adeiladu medrau hir dymor trwy hyfforddi a chefnogi. Mae’n hybu partneriaethau rhwng sefydliadau GIG, ysgolion meddygol ac ysgolion eraill ar gyfer gweithwyr iechyd yn y DU a’u tebyg mewn gwledydd sy’n datblygu ar draws y byd.

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf gyda’r gwledydd sy’n datblygu, gan gynnwys yr Athro Helen Houston ac Ethiopia a Mothers of Africa, elusen a sefydlwyd gan yr Athro Judith Hall, o’r Ysgol Feddygaeth, mewn ymateb i ffigyrau mamau’n marw yn Affrica o dan y Sahara. Mae’r elusen newydd noddi dwy fyfyrwraig nyrsio yn Liberia ac mae ymweliadau pellach ar y gweill.

Tags