Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Byd i Gyd yn Grwn

15 Chwefror 2011

Global Village

Mae Undeb y Myfyrwyr yn dod â myfyrwyr o gefndiroedd ac etifeddiaethau diwylliannol gwahanol ynghyd er mwyn dathlu diwylliant ac amrywiaeth mewn gŵyl wythnos o hyd.

Bydd Y Byd i Gyd yn Grwn, sef gŵyl ddiwylliant ac amrywiaeth flynyddol yr undeb, yn cael ei chynnal rhwng 19 a 27 Chwefror 2011. Mewn cydweithrediad ag Urdd Cymdeithasau Caerdydd a chymuned y myfyrwyr rhyngwladol, bydd yr undeb yn cynnal dros 35 o ddigwyddiadau gan gynnwys cerddoriaeth o bob cwr o’r byd, gweithdai celf, sesiynau rhagflas a thrafodaethau am faterion rhyngwladol.

Y Pentref Rhyngwladol a gynhelir ar 27 Chwefror fydd un o uchafbwyntiau’r wythnos. Yn ogystal â chyflwyno bwyd o dros 20 o wledydd i ymwelwyr, bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi llwyfan i rai o fyfyrwyr talentog y brifysgol a bydd y perfformiadau’n cynnwys sioe Bollywood, dawnsio a chanu Tsieineaidd, dawns fasgiau, breg-ddawnsio, sioe ffasiwn ryngwladol a llawer o rai eraill. Mae tocynnau ar gael yn: http://shop.cardiffstudents.com/box-office/societies-events/buy/global-village-3

Bydd Cymdeithas Malaysia hefyd yn cyflwyno ei Gŵyl Amrywiaeth, sef cynhyrchiad theatr blynyddol sy’n hyrwyddo cyfoeth diwylliannol Malaysia. Bydd perfformiad eleni yn canolbwyntio ar ddwyrain Malaysia drwy adrodd stori am frwydr rhyfelwr i amddiffyn ei mamwlad rhag y datblygiadau digroeso sy’n bygwth ei chartref a’i thraddodiadau. Fe’i cynhelir yn Theatr Reardon Smith yn yr Amgueddfa Genedlaethol ar 26 Chwefror.

Go Global

Bydd y digwyddiadau eraill yn cynnwys Eisteddfod gan y Gymdeithas Gymraeg (19eg) ac Elfennau 2011 sy’n ddigwyddiad arbennig i ddathlu naws diwylliant a thraddodiad Asia (25ain).

Meddai Cosimo Montagu, Swyddog Cymdeithasau, Digwyddiadau a Gweithgareddau’r Undeb: "Mae miloedd o fyfyrwyr yn ymwneud â’r Byd i Gyd yn Grwn bob blwyddyn. Mae’n ffordd wych o gyflwyno hunaniaeth a chryfder diwylliant ein hundeb i’r brifysgol a’r gymuned ehangach yng Nghaerdydd."

Mae gan Gaerdydd draddodiad hirsefydledig o groesawu myfyrwyr tramor. Mae dros 3,000 o fyfyrwyr rhyngwladol yn astudio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, gan gynrychioli dros 100 o wledydd.

Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad dielw hwn yn www.cardiffstudents.com/articles/go-global. Mae holl ddigwyddiadau’r wythnos yn agored i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd. Codir tâl am rai digwyddiadau.

 

Watch a trailer for this year's Festival of Diversity production

 

Tags