Skip to content
Skip to navigation menu

English

Go Global

15 Chwefror 2012

Go Global web 1

Caiff amrywiaeth hynod cymuned myfyrwyr y Brifysgol ei dathlu mewn wythnos o ŵyl ddiwylliant ac amrywiaeth.

Mae Go Global, digwyddiad blynyddol Undeb y Myfyrwyr, yn digwydd rhwng 18 a 26 Chwefror 2012. Ar y cyd ag Urdd Cymdeithasau Caerdydd a chymuned ryngwladol y myfyrwyr, bydd yr Undeb yn cynnal mwy na 25 o ddigwyddiadau, gan gynnwys gweithdai dawns a theatr, sesiynau blasu a hyd yn oed dwrnamaint Cwpan y Byd.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos fydd y Pentref Byd-eang, sy’n digwydd ar 26 Chwefror am 5.30pm yn y Neuadd Fawr. Yn ogystal â chyflwyno ymwelwyr i fwyd o fwy na 20 o wledydd, bydd y digwyddiad hefyd yn arddangos rhai o fyfyrwyr talentog y Brifysgol, gyda pherfformiadau dawnsio Bollywood a dawnsio Tsieineaidd, sioe ffasiwn ryngwladol a llawer mwy.

Hefyd gall ffans pêl droed gymryd rhan yng Nghwpan y Byd Go Global (19eg),drwy anfon neges e-bost at Swyddog y Cymdeithasau, Harry Newman, yn societiesofficer@caerdydd.ac.uk i gofrestru tîm.

Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys dosbarth dawnsio hip hop (20fed), y Ddawns Fasgiau Sbaenaidd ac Eidalaidd (20fed) a sgyrsiau am faterion rhyngwladol (21ain, 22ain), yn ogystal â’r Ŵyl Cwrw Iawn a Seidr flynyddol (23ain a’r 24ain).

Go Global web 3

Bydd llawer o gymdeithasau’r Brifysgol yn cymryd rhan yn yr ŵyl. Bydd Strafagansa Gerddorol y Gymdeithas Bacistanaidd a YUVA yn digwydd ar ddydd Gwener 24 Chwefror yn CF10, a chaiff digwyddiad Elfennau’r Gymdeithas Asiaidd ei gynnal ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ŵyl Go Global, sy’n ddigwyddiad dim er elw, ar www.cardiffstudents.com/activities/societies/events/go-global.

Mae holl ddigwyddiadau’r wythnos yn agored i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd, a chodir tâl am rai digwyddiadau.

Dolenni perthynol

Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Tags