Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymlaen Zambia

10 Ionawr 2012

Go Zambia WebGwaith celf gan blant ysgol ac artistiaid proffesiynol o Gaerdydd a Zambia a fydd yn gobeithio hybu sefydlu cysylltiadau meddygol newydd

Cafodd arddangosfa sy’n arddangos celf a ysbrydolwyd gan Affrica gan blant ac artistiaid proffesiynol ei hagor, wedi’i chynllunio i hybu cysylltiadau meddygol newydd rhwng Caerdydd a Zambia.

Mae Ymlaen Zambia yn brosiect newydd a gynlluniwyd gan Yr Athro Judith Hall, Pennaeth Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Poen, Yr Ysgol Feddygaeth, a fydd yn rhannu gwybodaeth gyda Rhanbarth Chongwe yn Zambia, yn helpu i leihau marwolaethau mamau a phlant, hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a chyflawni addysg gynradd gyffredinol.

Cafodd yr arddangosfa sy’n parhau am fis – ac sy’n rhedeg rhwng 10 Ionawr a 7 Chwefror yng Nghanolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown yng Nghaerdydd- ei hagor yn swyddogol gan Yr Athro Hall, Mr David Francis, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a’r Athro Nick Topley, o’r Ysgol Feddygaeth. Pwysleisiodd pawb werth y meddwl cysylltiedig rhwng y gwahanol ysgolion a phrifysgolion sydd wedi gwneud y prosiect yn llwyddiant.

Hefyd cafodd y digwyddiad agoriadol, a fynychwyd gan dros 150 o bobl, ei annerch gan y chwaraewraig flaenllaw o Gymru, Non Evans. Non yw prif sgoriwr ceisiadau Rygbi Cymru, yn enillydd medalau’r Gymanwlad, yn gystadleuydd yn y gemau Olympaidd ac yn Gladiator.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith celf gan Ysgol Uwchradd Caerdydd ac Ysgol Gynradd Tredelerch, myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a’r artistiaid proffesiynol Carolyn Merrifield, Nik Ramage a Rachel Collis. Hefyd bu cymorth y Tîm Celfyddydau Cymunedol, Julie Ashfield a Robert Cornelius yn ganolog i’r arddangosfa.

"Roeddem eisiau gwneud rhywbeth gwahanol er mwyn helpu i sefydlu ymwybyddiaeth ac annog cysylltiadau meddygol newydd rhwng dinas Caerdydd ac Ardal Chongwe yn Nhalaith Lusaka yn Zambia," yn ôl yr Athro Hall.

"Er mwyn gwneud hyn gofynnom i bobl o bob oedran a lefel arbenigedd - o ddisgyblion ysgol, myfyrwyr celf yn y Brifysgol ac artistiaid proffesiynol i greu darnau o waith celf a ysbrydolwyd gan eu gweledigaeth nhw o fywyd yn Affrica. Hefyd cawsom waith celf gan Blant Zambia o Chongwe, yr elusen Abesu a helpodd Mutale Merrill ni gyda hwn."

"Mae’r canlyniadau’n ffantastig ac rydym yn gobeithio trwy eu trefnu fel arddangosfa bydd yn ein helpu i ddatblygu cysylltiadau sydd eu hangen yn daer rhwng y cymunedau newydd," ychwanegodd.

Mae’r arddangosfa’n dangos amrywiaeth o wahanol waith celf sy’n dangos bywyd yn Affrica gan gynnwys lluniau wal wedi’u hargraffu yn defnyddio sgrin cotwm a rhai defnydd, peintiadau olew ar gynfas, mygydau, dillad, cerfluniau, lluniau dyfrlliw a dyluniadau pensil.

Mae lansiad yr arddangosfa yn nodi dechrau cyfres o ddigwyddiadau a gynlluniwyd i adeiladu cysylltiadau meddygol Caerdydd â Zambia.

Ym mis Mawrth, bydd Yr Athro Hall yn arwain tîm bach o Gaerdydd i Zambia er mwyn cynnal asesiad o anghenion er mwyn helpu i adnabod y prif feysydd lle gall gwybodaeth arbenigol Caerdydd fod o gymorth.

Hefyd bydd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro , sef David Francis yn cerdded tri deg o filltiroedd ym mis Mawrth i symboleiddio’r daith gerdded gyfartalog mae menyw feichiog yn Chongwe yn ei gwneud er mwyn cael cymorth i esgor ei baban.

Dywedodd David Francis, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: "Mae’r prosiect Ymlaen Zambia yn fenter gyffrous sydd wir yn dangos gwerth cydweithio rhwng Bwrdd Iechyd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a phartneriaid eraill.

"Mae gwaith ffantastig yn cael ei arddangos yn yr arddangosfa, ac mae’n braf cael gweithio gyda phlant yng Nghymru ac yn Affrica ac annog cysylltiadau rhyngddynt. Byddwn yn annog pawb i fynd i weld y lle arddangos gwych hwn ar gyfer talent ifanc a hefyd cadw golwg am ragor am Ymlaen Zambia wrth i ni lansio ein hymgyrchoedd codi arian ac ymwybyddiaeth dros y misoedd i ddod."

Dolenni Perthynol

Ysgol Feddygaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro