Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd yn uwchsonig

05 Mehefin 2009

Credyd: tîm addysgol y BloodhoundCredyd: tîm addysgol y Bloodhound

Eleni, yng Ngŵyl Gwyddorau Cheltenham, lansiwyd sioe beirianneg ryngweithiol newydd gan science made simple, sef un o lwyddiannau’r Brifysgol. Mae cerbyd uwchsonig y Bloodhound bellach yn barod i deithio i nifer o leoliadau ar hyd a lled y wlad i ddangos i fyfyrwyr yr her anferthol sydd o flaen Tîm Peirianneg y Bloodhound Supersonic Car (SSC).

Dywedodd Richard Noble, y grym y tu ôl i rasio Cyflymdra Tir y Byd Prydain am dros 25 mlynedd: "Mae prosiect y Bloodhound yn antur eiconaidd beirianyddol ac addysgol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain sy’n gwthio technoleg i’w heithafion. Ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr drwy gynllunio ac adeiladu ein cerbyd anhygoel, sy’n gallu cyrraedd cyflymdra o 1000 mya!"

Cynlluniwyd y cerbyd uwchsonig i redeg hyd at gyflymdra o 1,050 milltir yr awr, ac ar hyn o bryd mae wedi cyrraedd cam adeiladu yn ei raglen. Yn y sioe fe fydd y myfyrwyr yn gallu darganfod y modd mae’r peiriannau jet yn gweithio, graddfa wirioneddol y grymoedd sy’n gweithredu wrth i’r cerbyd dorri drwy’r mur sain, a’r ffordd mae peirianwyr yn gallu goresgyn y problemau maent yn eu hwynebu drwy feddwl yn rhesymegol.

Dywedodd James Piercy, un o awduron y sioe: "Mae prosiect y Bloodhound SSC yn brosiect a fydd yn dal dychymyg gwyddonwyr a pheirianwyr y dyfodol. Byddwn yn darganfod sut mae’n gweithio a’r heriau sydd ynghlwm wrth adeiladu’r cerbyd unigryw hwn."

Lansiwyd y sioe yng Ngŵyl Wyddonol Cheltenham ar ddydd Mercher 3 Mehefin. Bellach mae ar daith o amgylch y DU gan gynnwys Gŵyl Rockingham sy’n cychwyn ar 30 Mehefin 2009.

Mae sioe cerbyd uwchsonig y Bloodhound SSC yn rhan o brosiect peirianyddol mwy, sef Engineering Explained, a gafodd ei gydlynu gan Huw James. Nod y prosiect yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gweld sut y bydd agweddau tuag at beirianneg yn newid yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.