Skip to content
Skip to navigation menu

English

Golau gwyrdd i adeilad blaengar

10 Mawrth 2011

Argraff artist o’r adeilad newyddArgraff artist o’r adeilad newydd

Mae adeilad newydd pwysig y Brifysgol ym Mharc y Maendy, a fydd yn cynnig gofod â chyfarpar da ar gyfer ymchwil ac ymgysylltiad cyhoeddus, wedi derbyn caniatâd i fynd yn ei flaen.

Bydd y datblygiad newydd ar gampws Parc y Maendy yn gartref i rywfaint o waith ymchwil mwyaf blaengar y Brifysgol, yn helpu i adeiladu proffil rhyngwladol Cymru fel economi sy’n cael ei arwain gan wybodaeth.

Bydd dau o’r Sefydliadau Ymchwil a lansiwyd yn ddiweddar yn cael eu lleoli yn yr adeilad, gan ddod â swyddi sgiliau uchel i adfywio hen dir diwydiannol yng nghanol Caerdydd.

Mae’r Brifysgol yn bwriadu dod â bywyd newydd i Barc y Maendy yn ystod yr ugain mlynedd nesaf gyda chyfres o adeiladau mawreddog, wedi eu lleoli mewn amgylchedd parcdir. Bydd yn creu cyfanswm o 60,000 medr sgwâr o ofod, yn cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu rhwng disgyblaethau.

Bydd yr adeilad newydd yn sefyll nesaf at yr Ysgol Gwyddorau Optometreg a Golwg. Bydd y cynllun yn ategu’r Ysgol bresennol ynghyd â’r tai preswyl sydd ar hyd Ffordd y Maendy. Cynlluniwyd yr adeilad i fod yn gynaliadwy o ran y deunyddiau adeiladu a’i dreuliant ynni. Cafodd ei raddio’n "rhagorol" gan asesiad amgylcheddol annibynnol. Bydd yr adeilad, gwerth £30M yn cael ei ariannu gan arian cyfalaf Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a gafodd eu neilltuo ar gyfer y prosiect penodol hwn.

Bydd yr adeilad yn cynnig gofod labordy o’r radd flaenaf ar gyfer y ddau Sefydliad Ymchwil, sydd am fynd i’r afael â bygythiadau pwysig i iechyd yng Nghymru. Sef:

Sefydliad Ymchwil Bôn gelloedd Canser. Yr uchelgais tymor hir yw ymchwilio a yw’r therapïau newydd sy’n targedu bôn gelloedd canser yn cynnig cyfraddaugoroesi gwell na’r triniaethau presennol sydd wedi eu hanelu at yr holl gelloedd mewn tiwmorau.

Sefydliad Ymchwil Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl. Bydd y Sefydliad yn rhoi ar waith y gwaith hynny yng Nghaerdydd sydd wedi torri tir newydd o ran tarddiad genetig afiechydon yr ymennydd, gan ddeall sut yn union maent yn newid ymddygiad dynol a datblygu therapïau newydd i wrthwynebu salwch fel sgitsoffrenia , anhwylder deubegwn a Chlefyd Alzheimer.

Bydd llawr gwaelod yr adeilad hefyd yn cynnig gofod agored deniadol ar gyfer arddangosfeydd, darlithoedd a chynadleddau. Bydd y cyhoedd yn gallu cysylltu ag ymchwilwyr ar draws disgyblaethau academaidd y Brifysgol ynglŷn â’u gwaith.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, "Bydd yr adeilad newydd hwn yn helpu i adfywio rhan bwysig o ganol y ddinas, gan sefydlu timau ymchwil o’r radd flaenaf i fynd i’r afael â materion a fydd yn effeithio ar bob un ohonom. Rydym hefyd yn ei ystyried yn gyfleuster cymunedol, sydd yn cynnig hyd yn oed mwy o fynediad i’r cyhoedd at ein gwaith. Rydym wedi gweithio’n agos iawn gyda’r gymuned a Chyngor Caerdydd ar ddatblygu ein cynlluniau ac rydym yn ddiolchgar am eu holl ddiddordeb a’u cefnogaeth."

Dylai’r gwaith ddechrau ar y safle yn y gwanwyn a bydd y Brifysgol yn cynnig diweddariadau rheolaidd ar gynnydd y prosiect.

Tags