Skip to content
Skip to navigation menu

English

Medal Aur ar gyfer enillydd Gwobr

21 Ionawr 2009

Dyfarnwyd Gwobr Aur y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol i’r Athro Syr Martin Evans, sydd wedi ennill Gwobr Nobel, i gydnabod ei gyfraniad gwerthfawr at feddygaeth.

Cyflwynwyd y Fedal Aur i Syr Martin, y dyfarnwyd Gwobr Nobel 2007 am Feddygaeth iddo, gan Lywydd y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol, yr Athro Robin Williamson, mewn seremoni wobrwyo arbennig ar gyfer Aelodau Cyngor y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol yn Llundain (20 Ionawr).

Dyfernir Medal Aur y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol bob tair blynedd gan Gyngor y Gymdeithas i wyddonwyr sydd wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr tuag at gynnydd Celfyddyd a Gwyddoniaeth Meddygaeth, Meddygaeth Ataliol neu Lawfeddygaeth, naill ai trwy ddarganfyddiadau gwreiddiol neu trwy gymhwyso’n ymarferol canlyniadau ymchwiliadau blaenorol gwyddonwyr eraill.

Dywedodd Syr Martin, Athro Geneteg Mamalaidd yn y Brifysgol: "Mae’n anrhydedd mawr ymuno â chwmni dyrchafedig y 30 derbynnydd blaenorol ers sefydlu’r fedal ym 1920."

Syr Martin oedd y gwyddonydd cyntaf i adnabod celloedd bonyn embryonig, y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion meddygol. Mae ei ddarganfyddiadau bellach yn cael eu cymhwyso bron ym mhob maes o fiofeddygaeth - o ymchwil sylfaenol i ddatblygu therapïau newydd.

Mae enillwyr blaenorol y Fedal Aur yn cynnwys cyd-enillwyr y Wobr Nobel ar gyfer Meddygaeth, yr Athro Syr Peter Mansfield ar gyfer ei ddarganfyddiadau ynglŷn â delweddu cyseiniant magnetig (MRI) a Syr Alexander Fleming a Syr Howard Florey am eu gwaith wrth ddatblygu gwrthfiotigau modern.