Skip to content
Skip to navigation menu

English

Golffwyr yn cyfrannu at ymchwil

01 Mehefin 2011

WalesOpenGolf WEB(o’r chwith i’r dde) Syr Terry Matthews, Yr Athro Syr Martin Evans a’r canwr opera Wynne Evans, gydag atgynhyrchiad o Gwpan Ryder a gyflwynwyd i Syr Terry yn y cinio mawreddog yn y Celtic Manor

Mae gwesteion ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru Saab eleni wedi cefnogi Sefydliad Ymchwil Celloedd Bonyn Canser Ewropeaidd blaengar y Brifysgol.

Bu cinio mawreddog yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd, sef lleoliad Pencampwriaeth Golff Agored Cymru blynyddol Saab ar Gylchdaith Ewrop, yn codi arian i’r Sefydliad, sef elusen swyddogol y bencampwriaeth eleni.

Nod y Sefydliad Ymchwil yw darganfod dulliau newydd o drechu canser trwy dargedu un ardal hollbwysig mewn tiwmorau. Yr entrepreneur a pherchennog y Celtic Manor, Syr Terry Matthews, yw llywydd y Sefydliad.

Bu tua 700 o westeion y cinio mawreddog, gan gynnwys sêr Cwpan Ryder, Graeme McDowell, Darren Clarke a Miguel Angel Jiménez, a chyn-chwaraewr rygbi Cymru, Gareth Edwards, yn cymryd rhan mewn arwerthiant i godi arian i’r Sefydliad Ymchwil. Roedd y nwyddau’n cynnwys crys rygbi rhyngwladol Cymru a roddwyd gan y capten rhyngwladol Sam Warburton. Rhoddodd Nathan Cleverly, sydd wedi graddio mewn Mathemateg yng Nghaerdydd ac a enillodd deitl bocsio is-bwysau trwm y WBO yn ddiweddar, docynnau am seddi wrth ymyl y sgwâr bocsio ar gyfer ei ornest nesaf.

Cyflwynydd y noson, a gefnogwyd gan Barclays Corporate, oedd y cyflwynydd teledu Gethin Jones. Bu’r tenor o Gymru sy’n enwog am ‘Go Compare’, Wynne Evans, yn canu i’r gwesteion a rhoddodd yntau docynnau i’r arwerthiant ar gyfer cyngerdd y bydd yn ei gynnal ym mis Awst gyda Katherine Jenkins. Cafodd gwesteion y Brifysgol ei hun yn y cinio eu croesawu gan y Llywydd, Yr Athro Syr Martin Evans, enillydd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth.

Meddai’r Athro Alan Clarke o’r Sefydliad Ymchwil Celloedd Bonyn Canser Ewropeaidd: "Bwriad y Sefydliad yw ymchwilio a oes modd trin amrywiaeth o ganserau trwy ganolbwyntio ar nifer fach o gelloedd y tu mewn i’r tiwmor – y celloedd bonyn canser. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i ni ddenu doniau gwyddonol rhyngwladol a gosod offer hynod ddatblygedig yn adeilad ymchwil newydd y Brifysgol, sy’n werth £30 miliwn, a fydd yn gartref i’r Sefydliad. Rydym yn hynod ddiolchgar i Syr Terry a’r Celtic Manor am ein dewis yn elusen swyddogol i Bencampwriaeth Golff Agored Cymru eleni."

Ychwanegodd perchennog y Celtic Manor, Syr Terry Matthews, y sylw: "Rwy’n falch o fod yn llywydd y gwaith arloesol hwn ac mae’n bleser mawr i ni fod y Sefydliad Ymchwil wedi cael ei ddewis yn elusen swyddogol Pencampwriaeth Golff Agored Cymru Saab. Dyma ymchwil gyda’r mwyaf blaengar yn y byd, sy’n cael ei wneud yma yn ne Cymru, ac mae’n bwysig ei fod yn cael y cyllid angenrheidiol i barhau â’i waith blaengar."

The European Cancer Stem Cell Research Institute