Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gornest Prifysgolion Cymru

03 Ebrill 2013

Welsh VarsityMae rhai o ddynion a menywod mwyaf talentog Caerdydd ym myd y campau yn gwneud eu paratoadau hyfforddi olaf er mwyn ceisio dal eu gafael ar Darian a Chwpan y Prifysgolion yn yr achlysur chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru.

Fe’i cynhelir ddydd Mercher, 24 Ebrill 2013, lle bydd dros 200 o fyfyrwyr o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe’n cystadlu mewn cystadlaethau rhwyfo, ffensio, rygbi, badminton a phêl-droed Americanaidd, ymysg eraill, i geisio ennill gwobrau’r ornest i’w prifysgolion.

Nid yw Caerdydd erioed wedi colli Tarian y Prifysgolion i Abertawe, a chipiwyd Cwpan Rygbi’r Prifysgolion ganddynt y llynedd hefyd. 33-13 oedd y sgôr terfynol mewn gêm o safon yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Meddai Cari Davies, Llywydd Undeb Athletau Undeb y Myfyrwyr: "Mae llawer o bobl yn edrych ymlaen yn fawr at Ornest Prifysgolion Cymru ac, heb os, mae’n uchafbwynt yng nghalendr y myfyrwyr i athletwyr a chefnogwyr fel ei gilydd. Dyma’r unig ddiwrnod yn ystod y flwyddyn y mae myfyrwyr Caerdydd yn dod ynghyd fel un i gynrychioli Tîm Caerdydd yn y frwydr chwaraeon arwrol yn erbyn Abertawe. Bydd wynebau’n cael eu paentio, baneri’n cael eu chwifio a digonedd o ganu wrth i’n timau frwydro i fod yn Bencampwyr y Prifysgolion. Mae’n achlysur unigryw ac mae bod yn rhan ohoni, fel athletwr yn y gorffennol a nawr fel gwyliwr, yn rhywbeth y byddaf yn ei drysori am byth."

Cynhelir y cystadlaethau ar gyfer Tarian y Prifysgolion ledled y ddinas a chyflwynir y Darian i’r Brifysgol fydd â’r nifer uchaf o bwyntiau ar draws pob camp. Y frwydr am Gwpan Rygbi’r Prifysgolion fydd digwyddiad olaf y dydd ar 24 Ebrill. Fe’i cynhelir unwaith eto ar faes niwtral Stadiwm Mileniwm Cymru a bydd y gic gyntaf am 7.30pm.

Mae tocynnau i gefnogi Caerdydd ac Abertawe yn yr ornest yn Stadiwm y Mileniwm yn 2013 yn costio £12.50 i fyfyrwyr a £15 i bawb arall. Maent ar werth nawr yn www.welshvarsity.com neu yn swyddfa docynnau Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Dolenni cysylltiedig

Gornest Prifysgolion Cymru

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

Tags