Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodi cyn-fyfyriwr Caerdydd i brif swydd ddeintyddol Cymru

01 Mehefin 2011

Dave Thomas WEBDavid Thomas

Mae cyn-fyfyriwr deintyddiaeth yng Nghaerdydd, David Thomas, wedi cael ei benodi’n Brif Swyddog Deintyddol newydd Cymru.

Cymhwysodd Mr Thomas yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth ym 1976. Cafodd ei benodi’n Ddirprwy Brif Swyddog Deintyddol gyda Llywodraeth Cymru yn 2010, a chafodd ei benodi’n Brif Swyddog Deintyddol Dros Dro yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn yn sgil ymddeoliad y Prif Swyddog Deintyddol blaenorol, Dr Paul Langmaid.

Y Prif Swyddog Deintyddol sy’n gyfrifol am roi cyngor proffesiynol, o’r ansawdd gorau, i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar bolisi deintyddiaeth, arfer deintyddiaeth a hyrwyddo iechyd geneuol da.

Pan gyhoeddodd y penodiad, dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell: "Daw David â chefndir deintyddiaeth gymunedol, iechyd cyhoeddus deintyddol a gwaith ym myd academaidd mewn rôl reoli ac ymchwil, i’r swydd. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth mewn cyfnodolion deintyddol academaidd a bu’n ymwneud â rheoli Addysg Ddeintyddol Ôl-raddedig."

Meddai Mr Thomas: "Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy mhenodi i swydd Prif Swyddog Meddygol Cymru ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar yr agweddau lu ar bolisi ac arfer deintyddol, gan gynnwys hyrwyddo a gwella iechyd deintyddol trigolion Cymru."

Dywedodd yr Athro Mike Lewis, Deon yr Ysgol Ddeintyddiaeth: "Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant ein graddedigion, felly hoffem longyfarch David Thomas ar ei swydd newydd. Fel unig ysgol ddeintyddiaeth Cymru, rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda David i ddatblygu’r proffesiwn yng Nghymru ac ateb anghenion gofal deintyddol y boblogaeth."