Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfarnu grant i wyddonwyr addawol

26 Ionawr 2011

Brain

Mae dau o wyddonwyr ifanc mwyaf addawol y brifysgol wedi derbyn grant rhyngwladol mawr a gynlluniwyd i sbarduno ymchwil arloesol o ran deall a thrin salwch meddwl.

Mae Dr Xavier Caseras a Dr Liz Forty, o Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn yr Ysgol Feddygaeth wedi derbyn grant mawreddog NARSAD sef Grant Ymchwilwyr Ifanc.

Mae NARSAD – Cronfa Ymchwil i’r Ymennydd ac Ymddygiad yn codi arian drwy gyfranyddion ledled y byd ac yn buddsoddi’r arian yn y prosiectau ymchwil mwyaf addawol ym maes iechyd meddwl.

Cynlluniwyd y grantiau i gynorthwyo’r meddyliau gwyddonol gorau a mwyaf dawnus ddatrys cymhlethdodau sgitsoffrenia, iselder ysbryd, anhwylder deubegynol, anhwylderau gorbryder ac anhwylderau plentyndod sy’n cynnwys awtistiaeth ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd.

Mae’r grant hwn yn rhan o becyn o grantiau gwerth $12.6 miliwn a ddyfernir ledled y byd. Bydd pob ymchwilydd yn derbyn hyd at $60,000 dros ddwy flynedd i archwilio i ymchwil ar yr ymennydd ac ymddygiad fel sgitsoffrenia, iselder ysbryd ac anhwylder deubegynol.

Gyda’i gyfran ef o’r grant, bydd Dr Xavier Caseras yn ceisio treiddio ymhellach i fecanweithiau anhwylder deubegynol drwy astudio perthnasau iach agosaf cleifion ag anhwylder deubegynol. Bydd canlyniadau ei astudiaeth yn cynorthwyo i nodi abnormaleddau yn strwythur a swyddogaeth systemau nerfol a allai fod yn nodweddiadol o anhwylder deubegynol a gallai ddarparu gwybodaeth am ffactorau hydwythedd mewn poblogaethau iach sydd mewn perygl o ran geneteg.

Dr Xavier CaserasDr Xavier Caseras

Bydd Dr Liz Forty yn archwilio i dueddiad genetig sy’n cydfodoli rhwng anhwylder deubegynol a meigryn, ar sail arsylwadau diweddar sy’n cefnogi cyfraniad genetig rhannol rhwng anhwylder deubegynol a meigryn.

Dywedodd Dr Herbert Meltzer o Brifysgol Vanderbilt a fu’n arwain y broses o ddewis Ymchwilwyr Ifanc: "Mae profiad wedi dangos mai cefnogaeth i raglen Ymchwilwyr Ifanc NARSAD yw’r ffordd fwyaf effeithiol i hyrwyddo’r ymdrech enfawr y mae ei hangen i orchfygu’r anhwylderau meddwl sy’n poeni’r ddynoliaeth. Mae hyn yn bwysig iawn nawr oherwydd lleihad yng ngallu llywodraethau, diwydiant a chanolfannau meddygol academaidd i ariannu ymchwil a rhaglenni triniaeth."

Mae gwyddonwyr Caerdydd yn ymuno â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw y byd o chwe chyfandir y dyfarnwyd gwobr iddynt. Cyngor Gwyddoniaeth NARSAD sy’n cynnwys 124 o aelodau, sef grŵp gwirfoddol o ymchwilwyr iechyd meddwl rhagorol, a fu'n arwain y broses drwyadl a chystadleuol i nodi’r syniadau mwyaf addawol i’w hariannu drwy grantiau bob blwyddyn.

Dywedodd Benita Shobe, arlywydd a Phrif Swyddog Gweithredol NARSAD: "Mae’r rhaglen Ymchwilwyr Ifanc yn ddilysnod grantiau NARSAD, gan ariannu ymchwil gwyddonwyr ifanc yn eu hymdrech i dorri tir newydd ym maes iechyd meddwl.

"Mae’r ymchwil hon ar flaen y gad o ran ymchwil i’r ymennydd ac ymddygiad. Dewisir Ymchwilwyr Ifanc am eu harloesedd a’u gallu i wella bywydau pobl sy’n dioddef salwch meddwl drwy ddefnyddio triniaethau a therapïau gwell a dealltwriaeth well o achosion salwch meddwl."

Dolenni perthnasol:

Tags