Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr Prydeiniwr Mawr

01 Chwefror 2008

Cafodd enillydd y Wobr Nobel, Syr Martin Evans, Athro Geneteg Famalaidd yn y Brifysgol, gydnabyddiaeth fel ‘Prydeiniwr Mawr’ yn y ‘Gwobrau Prydeinwyr Mawr 2007’ a drefnwyd gan Morgan Stanley.

Cyhoeddwyd mai Syr Martin, a dderbyniodd Gwobr Nobel 2007 mewn Meddygaeth, oedd enillydd y categori Gwyddoniaeth ac Arloesi mewn seremoni yn cynnwys y sêr yn y Guildhall, Llundain neithiwr.

Cafodd ei enwi yn ‘Brydeiniwr Mawr’ o flaen y ddau arall yn rownd derfynol y categori sef y niwrofiolegydd yr Athro Colin Blakemore a’r Prif Ymgynghorydd Gwyddonol blaenorol i’r Llywodraeth, Syr David King.

Dyfarnwyd y wobr ar gyfer Gwyddoniaeth ac Arloesi i Syr Martin am ei ymchwil arloesol i fôn-gelloedd. Ef oedd y gwyddonydd cyntaf i adnabod bôn-gelloedd embryonig, y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth eang o fwriadau meddygol.

Mae ei ddarganfyddiadau tra phwysig yn cael eu cymhwyso ym mhob maes biofeddygaeth bron - o ymchwil sylfaenol i ddatblygu therapïau newydd, darparu mewnwelediad newydd yn y frwydr yn erbyn clefydau fel cancr, clefyd y siwgr, arthritis a ffibrosis cystig.

Dywedodd Syr Martin: ‘Rwyf wrth fy modd o ennill y wobr hon ac mae’n dda gen i fod yr ymchwil a’r gwaith a wneir gan bob gwyddonydd ar draws Prydain yn cael ei gydnabod am ei bwysigrwydd, arwyddocâd a chyraeddiadau."

Roedd saith categori o wobrau, pob un ohonynt â thri yn y rownd derfynol wedi’u dewis gan enwebiadau’r cyhoedd a phenderfyniad panel o feirniaid. Ymhlith enillwyr y categorïau eraill roedd Lewis Hamilton (chwaraeon) a Tim Smit (amgylchedd). Enillodd awdur Harry Potter, JK Rowling, gategori’r celfyddydau ac fe’i cyhoeddwyd hefyd yn Brydeiniwr Mawr Morgan Stanley 2007.