Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynghrair Werdd 2012

31 Mai 2012

Tree in hands

Mae’r Brifysgol wedi gwella ei pherfformiad yn sylweddol yng Nghynghrair Werdd Pobl a’r Blaned 2012 – y rhencio gwyrdd cynhwysfawr ac annibynnol ar brifysgolion a gyhoeddir bob blwyddyn yn The Guardian.

Dyfarnwyd Ail Ddosbarth Uwch i Brifysgol Caerdydd a’i gosod yn 75ed o’r 145 o brifysgolion yn y DU a aseswyd gan Pobl a’r Blaned, gwelliant o ryw 55 lle ar renciadau 2011.

Dywedodd yr Athro Tim Wess y Dirprwy Is-Ganghellor Ystadau: "Rydym wrth ein boddau fod yr ymdrechion a fu ar y cyd ar draws y Brifysgol i wella ar ein perfformiad amgylcheddol a moesegol wedi cael eu cydnabod yn y symud ar dabl y gynghrair.

"Mae’r cynnydd a wnaed gennym yn dda iawn – ac rydym wedi sicrhau bod y prif-ffrydio ar gynaliadwyedd amgylcheddol bellach yn ei le. Nid ydym am fod yn hunanfodlon ychwaith ac rydym yn cydnabod bod rhaid i ni fynd â hyn yn ei flaen hyd yn oed ymhellach – drwy weithredu ein polisïau a mynd i’r afael â chwestiynau anoddach.

"Er enghraifft, rydym hefyd wrthi bellach yn cael mesur ochr cydlyniad cymdeithasol cynaliadwyedd ac yn edrych ar sut gall y Brifysgol chwarae rhan leol allweddol wrth yrru hynny ymlaen."

Mae Cynghrair Werdd Pobl a’r Blaned yn cael ei rhoi at ei gilydd bob blwyddyn gan rwydwaith ymgyrchu myfyrwyr mwyaf y DU, Pobl a’r Blaned. Mae’n ceisio asesu perfformiad amgylcheddol a moesegol pob prifysgol bob blwyddyn, gan ddyfarnu ‘graddau’ Dosbarth Cyntaf a 2:1 i’r rhai y bernir mai hwy yw’r gwyrddaf a Methu i’r rhai sy’n ymddangos eu bod yn gwneud leiaf i ymdrin â’u heffeithiau amgylcheddol.

Mae’r Brifysgol ymysg 36 o sefydliadau a gafodd Ail Ddosbarth Uwch yn 2012.

Yn 2012, mae Cynghrair Werdd Pobl a’r Blaned yn rhencio 145 o brifysgolion y DU, gan roi pwyntiau am feysydd megis polisi amgylcheddol gweledol, niferoedd y staff sydd a wnelont â rheoli’r amgylchedd a pherfformiad gwirioneddol mewn meysydd fel lleihau carbon, ailgylchu gwastraff, ymgysylltu myfyrwyr, cwricwlwm gwyrdd, effeithlonedd ynni, bwyd cynaliadwy, caffael moesegol a defnydd dŵr.

Mae’r rhencio yn cyfuno data a gafwyd yn uniongyrchol gan brifysgolion drwy’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gyda data Ystadegau Rheoli Stadau a gafwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.

Mae’r asesiad ar berfformiad Caerdydd yn welliant mawr ar y blynyddoedd a fu. Yn 2011 aseswyd y Brifysgol fel y sefydliad Grŵp Russell isaf ar y tabl, gan ddod yn 130fed o 142.

Dolenni cysylltiedig

Pobl a'r Blaned

 

Tags