Skip to content
Skip to navigation menu

English

Technoleg Werdd

20 Chwefror 2008

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn archwilio sut y gall y gwres sy’n cael ei wastraffu o bibellau gwacáu ceir roi cyflenwad newydd gwyrddach ar gyfer cerbydau.

Mae diddordeb hir dymor yr Athro Mike Rowe yn Ysgol Beirianneg Caerdydd wedi bod mewn cynhyrchu thermodrydanol - defnyddio thermocyplau i drawsnewid gwres yn drydan. Defnyddir y dechnoleg trawsnewid mewn rhaglenni dyddiol megis rheoli’r system gwres canolog neu dymheredd yr oergell.

Nod yr Athro Rowe yn awr yw defnyddio’r dechnoleg i gynhyrchu trydan o’r gwres sy’n cael ei wastraffu gan gerbydau.

Dywedodd yr Athro Mike Rowe, OBE yr Ysgol Beirianneg: "Y prif ddiddordeb mewn ceir yw lleihau’r defnydd o betrol a lleihau gollyngiadau CO2. Os gallwch ddefnyddio gwres o’r bibell, gallech amnewid yr eiliadur. Byddai hyn yn arbed 5 y cant o danwydd yn syth."

Mae gwneuthurwyr cerbydau yn yr Unol Daleithiau yn buddsoddi mewn archwilio’r dechnoleg hon yn barod, fodd bynnag, gwelodd yr Athro Rowe fod diddordeb y DU yn y dechnoleg yn arafach.

Dywedodd: "Mae cynhyrchu thermodrydanol yn ateb gwyrdd. Gall, mewn nifer o achosion, gostio llai nag ynni’r haul. Mae ganddo botensial aruthrol yn y dyfodol, ond eto, mae wedi cael ei esgeuluso yn y DU hyd yn hyn."