Skip to content
Skip to navigation menu

English

Griff Rhys Jones ar her ynni’r DU

07 Hydref 2013

Griff Rhys Jones_web

Bydd yr actor, awdur a digrifwr, Griff Rhys Jones, yn rhannu ei safbwyntiau ar yr her ynni sy’n wynebu Prydain mewn trafodaeth bwysig yn y Brifysgol.

Cynhelir y drafodaeth, ‘Mind the gap; meeting the energy challenge in the UK’ (6 Tachwedd 2013), gan Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy'r Brifysgol, a bydd yn archwilio darparu ynni dibynadwy, fforddiadwy a glân i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Bydd Griff, sy’n noddwr y Sefydliad Ymchwil, yn cadeirio'r panel o: Alun Davies AC, y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd; Dr Simone Lowthe-Thomas, Pennaeth Ynni Cymunedol, Asiantaeth Ynni Hafren Gwy;  Dr Adam Corner, Grŵp Ymchwil Deall Risg, yr Ysgol Seicoleg; Milica Kitson, Prif Weithredwr, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a'r Athro Justin Lewis, yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwyllianol.

Bydd y drafodaeth yn rhan o Wythnos Cynaliadwyedd (4-8 Tachwedd 2013) y Brifysgol, lle cynhelir amrywiaeth o weithgareddau sy’n ymwneud â datblygu cynaliadwy ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Er y bydd yn rhoi cyfle i arddangos ymchwil ac addysgu o’r radd flaenaf y Brifysgol ym maes cynaliadwyedd, bydd yr Wythnos Cynaliadwyedd hefyd yn gyfle i gysylltu â staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach i wneud ymdrech gydunol a chysylltiedig i leihau ein heffaith ar y blaned trwy fod yn fwy ymwybodol yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Bydd y drafodaeth yn dechrau am 6.30pm, nos Fercher 6 Tachwedd 2013, ac fe’i cynhelir yn Narlithfa Julian Hodge. Cynhelir derbyniad diodydd cyn hynny am 5.30pm. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i’r cyhoedd, ond mae’n rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Wythnos Cynaliadwyedd